Tænkedag 2015: Møde for minispejdere

Mødet tager udgangspunkt i MDG 2: Få hele verden i skole. Alle tidspunkter er vejledende.

Mødeprogram

Kl. 18:00 Mødestart

Spark mødet godt i gang. I har sikkert jeres egne gode ritualer for, hvordan I starter jeres møder.

Varighed: 5 minutter

Kl. 18:05 Sang - Det er underligt at tænke på

Syng en sang. Vi anbefaler "Det er underligt at tænke på". Den sætter fint rammerne for temaet.

Varighed: 5 minutter

Kl. 18:10 Andet - Indtroduktion til Tænkedag

Brug evt. beskrivelsen fra http://dds.dk/taenkedag og introduktionen til dette års materiale.

Varighed: 10 minutter

Kl. 19:30 Mødeafslutning

Rund mødet af med en snak om, hvad spejderne har lært i løbet af dagens møde. Hvilke tanker har aktiviteterne sat gang i?

Varighed: 10 minutter

Aktiviteter

Super woman- Evolutionsleg

Denne leg er med til at give spejderne indblik i vigtigheden af uddannelse. Aktiviteten kan bruges til Tænkedag 2015

Vejledning

I 46 lande rundt om i verden, optager kvinder nu mere end 30 % af sæderne i det nationale parlament. Der er dog stadig meget der kan gøres for kvinders indflydelse rundt om i verden. En af tingene er uddannelse. Uddannelse er med til at hjælpe kvinderne med at kunne tage aktivt del i samfundet og dermed øge deres mulighed for indflydelse. Denne leg er med til at give et indblik i den rejse det kræver for at få indflydelse.

 

Legen tager udgangspunkt i de samme principper, som mange kender som evolutionslegen.

Der vælges nogle fagter som skal repræsentere følgende 4 trin.

FATTIGDOM- UDDANNELSE- MEDBESTEMMELSE- SUPER WOMAN!


Alle befinder sig nu i fattigdom og bevæger sig rundt mellem hinanden, mens man gør de aftalte fagter.

 

Når to der befinder sig i fattigdom mødes, spiller de sten, saks, papir, om hvem der vinder retten til tage et skridt til i udviklingen. Taberen forbliver i fattigdom, og må finde en anden i fattigdom at prøve lykken ved.

 

Vinderen rykker nu til uddannelse og man gør nu denne fagt. Historien gentager sig og vinderen får medbestemmelse. Vinderen efter en kamp mellem to der har medbestemmelse , bliver til Super woman


Legen er slut når der kun er en i fattigdom, en i uddannelse og en med medbestemmelse tilbage.

 

OBS: Man kan kun spille Sten, saks, papir, med en på samme stadie.

Materialer

Refleksionsspørgsmål til lederen

  • Hvad har spejderne fået ud af aktiviteten?

Refleksionsspørgsmål til spejderne

  • Hvad tror I var jeres leders formål med denne aktivitet?

Ret til skolegang - Brætspil

Ideen med dette spil, er at lære spejderne, at uddannelse ikke er en selvfølge for mange børn. Udarbejdet til Tænkedag 2015.

Vejledning

Lav et brætspil med 35 felter. Skriv "Hjem" i det første felt og "Skole" i det sidste. Bagefter skriver du bogstaverne a-m på tilfældige felter. Når en spejder rammer et bogstavsfelt, læser I hvad "konsekvensen" er. Den, der kommer først i skole, har vundet.

Spillet kan også laves, hvor spejderne selv er brikker.

 

a. Der er ingen skole i din landsby - Gå tilbage til start.

b. Dine forældre har ikke råd til at sende dig i skole - Spring en omgang over.

c. Dine forældre tror på, at uddannelse er godt for dig - Ryk fire felter frem.

d. Du bliver desværre nød til at arbejde for at hjælpe din familie, og kan derfor ikke gå i skole - Ryk seks felter tilbage.

e. UNICEF har hjulpet med at bygge en skole i din landsby - Slå igen.

f. Lav et lille rollespil... "Fatima vil gerne gå i skole, så hun kan blive lærer. Men hendes forældre har ikke råd til at betale skolepengene. Hun finder ud af, at UNICEF vil betale for hende. Fatima fortæller det til sin mor, som mener, at uddannelse er unødvendigt for piger." Hvad sker der nu?

g. Du er blevet tvunget til at gifte dig meget tidligt, og må derfor ikke gå i skole mere. - Ryk tilbage til start.

h. UNESCO betaler dine skolepenge. - Ryk fire felter frem.

i. Du bliver nød til at blive hjemme for at passe dine yngre søskende. Ryk seks felter tilbage.

j. UNICEF har givet din skole blyanter, hæfter og en tavle. - Ryk fire felte frem.

k. Der er landminer i området og soldater på vej til din skole - Spring en omgang over.

l. UNESCO har givet uddannelse til din lærer. - Slå igen.

m. UNICEF har sørget for toilleter og rent vand til din skole. - Gå fire felter frem.

 

Materialer

Spilleplade med 35 felter

"Brikker" til alle spillerne

En terning.

Refleksionsspørgsmål til lederen

  • Hvilken af spejdermetoderne er mest i spil i denne aktivitet?

Refleksionsspørgsmål til spejderne

  • Hvilket af følgende ord synes du passer bedst til aktiviteten? Sjov, kammeratskab, udfordring, samarbejde, oplevelse, friluftsliv