Tænkedag 2015: Møde for mikrospejdere

Mødet tager udgangspunkt i MDG 6: Bekæmpe HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme. Alle tidspunkter er vejledende.

Mødeprogram

Kl. 18:00 Mødestart

Spark mødet godt i gang. I har sikkert jeres egne gode ritualer for, hvordan man starter mødet.

Varighed: 5 minutter

Kl. 18:05 Sang - Sang: Det er underligt at tænke på

Syng "Det er underligt at tænke på". Den sætter fint rammen for temaet.

Varighed: 5 minutter

Kl. 18:10 Andet - Introduktion til Tænkedag

Brug evt. beskrivelsen fra http://dds.dk/taenkedag og introduktionen til dette års materiale.

Varighed: 10 minutter

Kl. 18:35 Andet - Snak om hygiejne

Snak om hygiejne i på lejr. Hvorfor er det vigtigt, og hvilken betydning har god hygiejne både i Danmark og i andre lande.

Varighed: 10 minutter

Kl. 19:45 Aktivitet - Malariafanger

Varighed: 10 minutter

Kl. 19:55 Mødeafslutning

Få sluttet mødet godt af. Måske kan I nå at samle op på, hvad spejderne har lært i dag.

Varighed: 5 minutter

Aktiviteter

Det usunde håndtryk

I denne leg kommer spejderne til at lære om, hvordan virus eller bakterier hurtigt kan smitte mellem mennesker. Legen kan bruges til Tænkedag 2015

Vejledning

Giv tre spejdere et lille stykke sammenkrøllet papir. Papirerne gives i hemmelighed, så de andre spejderne ikke ved, hvem der har dem. Så skal spejderne gå rundt mellem hinanden og give hånd, når de mødes. Når en spejder med et papirstykke giver hånd til en anden spejder, skal papirstykket gives videre til den nye "ejermand". Det gentages igen og igen... Stop legen efter fx 2 min., og bed alle som har rørt et papirstykke om at sætte sig ned.

 

Tag derefter en snak om, hvordan sygdomme smitter mellem mennesker. Det er meget vigtigt at stoppe smitten. Ikke mindst i u-landene, hvor der fx ikke altid er lægehjælp. Papirstykkerne repræsenterer bakterier eller virus- måske en dødelig sygdom. Og når der ikke er en læge lige rundt hjørnet, kan det være meget farligt at blive smittet.

 

 

 

Materialer

Tre små stykker papir, som krølles sammen.

Refleksionsspørgsmål til lederen

  • Hvad har spejderne fået ud af aktiviteten?

Refleksionsspørgsmål til spejderne

  • Hvad tror I var jeres leders formål med denne aktivitet?

Sundhedsskålen

Denne aktivitet skal give spejderne et indblik hvad der er vigtigt ved at prøve at forebygge sygdomsudbrud. Aktiviteten kan bruges til Tænkedag 2015.

Vejledning

Til denne leg skal der bruges to hold. F.eks to patruljer mod hinanden, ellers deles patruljen op i to små hold.


Hver patrulje skal starte med at finde 5 ord eller ting, som kan hjælpe til at mindske eller forebygge sygdomsudbrud og generelt sørger for at folk er sunde og raske.  Det kan f.eks være ord som TOILET - RENT DRIKKEVAND- MYGGENET - VACCINE - SÆBE -MEDICIN- HYGIEJNE osv. Disse 5 ord lægges nu sammen med den anden patruljes ord ned i en skål og der blandes godt rundt.


En fra den første patrulje starter med at trække et ord, og skal nu mime dette ord for sin patrulje, der skal gætte ordet. Efter ordet er gættet tager de to patruljer en kort snak om, hvorfor lige netop dette har betydning omkring forebyggelse af sygedomme.

Patruljerne fortsætter nu på skift med at trække ord og gætte indtil der ikke er flere i skålen.

Materialer

Små stykker papir

Blyant

Skål eller lignende

Refleksionsspørgsmål til lederen

  • I hvor høj grad opfyldte aktiviteten det formål du havde med den?
  • Hvad har spejderne fået ud af aktiviteten?

Refleksionsspørgsmål til spejderne

  • Hvad tror I var jeres leders formål med denne aktivitet?

Malaria fanger

Denne leg med til at oplyse spejderne om Malaria, hvordan den smitter gennem myg og hvordan det kan undgås. Kan bruges i forbindelse med Tænkedagen 2015

Vejledning

 

Malaria Fanger er en klassisk fangeleg med et twist. Men i denne leg kommer spejderne til at blive opmærksomme på hvordan man kan få sygdommen malaria gennem myg og hvordan det kan undgås.

 

To spejdere vælges til at være myg, disse myg er inficerede med malaria og kan derved gøre andre syge ved at “stikke” dem.


Uden at de to valgte myg ved det, deles nu nogle små brikker, der kan holdes gemt i hånden, ud til halvdelen af de andre deltagere. Disse små brikker symbolisere nu et myggenet. Dette myggenet beskytter mod malaria, men da der ikke er myggenet nok i landsbyen, er man nød til at dele og kan derfor max beholde et myggenet i 30 sek inden man er nød til at give den videre til en af de andre deltagere. Man må ikke have 2 myggenet på samme tid.


De to myg kan “stikke” de andre deltagere når de rør dem. Bliver en spejder med et myggenet taget sker der ikke noget og man er stadig med i legen. Fanger en myg i stedet en uden et myggenet er man død og dermed ude af legen. Legen fortsætter til det kun er dem med myggenet der er tilbage.  


Tag derefter en snak om hvad malaria er? hvordan den spredes? og hvordan man i ulandene kan beskytte sig mod det.


Denne leg kan også laves i andre variationer til at symbolisere sygdomssmitte og betydningen af vaccinationer. I stedet for myg og myggenet, kunne det være f.eks. polio og poliovaccine.

Materialer

Små brikker svarende til halvdelen af deltagerantallet

Refleksionsspørgsmål til lederen

  • Hvad har spejderne fået ud af aktiviteten?

Refleksionsspørgsmål til spejderne

  • Hvad har du lært af denne aktivitet?