7 tips til den gode formidling ift. Børns rettigheder

Her er samlet et par tips, som kan hjælpe dig og dine spejdere til at tage hul på emnet på en god måde, som giver mening for jer alle.

Oprettet af: Hilde Nybo Breum
Alder: Leder
Aktivitetstype: Kommunikation
Varighed: <15 minutter

Vejledning

Råd nr. 1: Husk at alle børn har rettigheder.

Børnekonventionen gælder for alle børn, uanset hvem de er, og hvordan de opfører sig. Man skal ikke gøre sig fortjent til sine rettigheder.

 

Råd nr. 2: Brug spejderværdierne som udgangspunkt.

Hvad er ligheder og forskelle mellem Børnekonventionen og spejderbevægelsens værdier? Hvordan relaterer de forskellige rettigheder sig til at være en god kammerat og til spejdernes samfundsansvar?

 

Råd nr. 3: Brug eksempler fra spejdernes hverdag.

Eksempelvis kan retten til en tryg barndom handle om mobning, retten til religionsfrihed handle om jul og ramadan og retten til privatliv handle om deling af billeder på internettet. Rettighederne er relevante for alle børn, både i Danmark og i udlandet og uanset om kommer fra en velfungerende kernefamilie eller er ygtning fra en krigszone.

 

Råd nr. 4: Husk at du aldrig helt ved, hvad dine spejdere har med i bagagen.

Du har måske en spejder, som bliver mobbet i skolen, en spejder hvis forældre drikker for meget, eller en spejder som kender en, der sidder i fængsel.

 

Råd nr. 5: Husk at skelne mellem lyst til, ret til og pligt til.

Dine spejdere har ikke ret til at få den sene- ste nye telefon eller at spise slik, når de vil, men de har ret til at blive respekteret for at være den, de er, at blive passet på, og at blive hørt i sager, der angår dem.

 

Råd nr. 6: Husk at du ikke kan redde verden på ét spejdermøde.

Jo mere man ved om børns rettigheder, jo mere får man øjnene op for en ting, der kunne gøres bedre. Men lad dig ikke slå ud af dette. Små ting kan også gøre en stor forskel for dine spejdere, og dine spejdere kan gøre en forskel for andre med små handlinger.

 

Råd nr. 7: Inddrag dine spejdere i planlægningen.

Børnekonventionen handler også om børns ret til at blive hørt og have ind ydelse. Spørg dine spejdere om de har idéer eller ønsker til bestemte aktiviteter, emner eller lege, og lad dem evt. selv stå for at planlægge og udføre dem.

 

  • Tips til formidling

  • Tips til formidling

Kommentarer

Rapportér fejl

Evt. et screenshot af fejlen