Mads og spejdermonopolet (ABC for mental sundhed)

Spejderlivet er proppet med svære dilemmaer. Hvad skal man gøre når uheldet er ude? SPØRG SPEJDERMONOPOLET!

Oprettet af: Rikke Josefsen
Alder: Senior, Leder
Aktivitetstype: Samarbejdsøvelser, Sundhed, Kommunikation, Natur og friluftsliv, Leg, Evaluering og refleksion
Varighed: 30-60 minutter

Vejledning

SAMMENHÆNG MED ABC FOR MENTAL SUNDHED:

Det at træne at løse konflikter sammen giver god mental sundhed fordi det er noget aktivt man gør sammen med sine spejderkammerater. Det er meningsfuldt at kunne italesætte udfordringer og opleve at kommunikationen i patruljen forbedres og sammenholdet styrkes.

Læs mere her: https://dds.dk/abc-for-mental-sundhed

 

ØVELSEN:

 

Spejderne er inddelt i patruljer evt. med en leder i hver (trop). Forskellige scenarier er nedskrevet på sedler. Efter tur trækkes en seddel. Den spejder der trækker sedlen giver sit bud på hvordan konflikten løses. Derefter diskuterer hele patruljen scenariet. Øv jer i at spørge ind til de andres holdning med åbne spørgsmål.  Patruljen skal forsøge at arbejde sig frem til en fælles løsning.

 

Formål: Skabe opmærksomhed omkring løsning af konflikter i en patrulje og gøre spejderne bevidste om individuelle behov. Øvelse i at lytte aktivt og gå på kompromis.

 

Tag eventuelt udgangspunkt i disse scenarier eller nedskriv jeres egne, som er relevante for de enkelte patruljer. Det kan være situationer og konflikter fra tidligere ture eller lignende.

 

Scenarier/cases:

 

Til trop:

-       Jeres patrulje er på hike, I har gået 30 km. Pludselig sætter et patruljemedlem sig ned og er for træt til at gå videre. Resten af patruljen er ikke trætte og I har travlt fordi I skal nå frem til hvor I skal sove. Hvordan reagerer I?

-       I er på fælles gruppetur. I har taget en gruppe minier med ud i skoven, mens lederne bliver tilbage i hytten. En af minierne begynder at græde og har hjemve. Hvad gør I nu?

-       I skal tænde et bål på en lejr. To patruljemedlemmer er uenige om fremgangsmåden. De bliver virkelig vrede på hinanden. Hvad gør I for at nedtrappe konflikten?

-       I er på tur og skal fordele jer i telte. En enkelt spejder er ikke blevet spurgt og føler sig udenfor. Hvordan reagerer I?

 

Til senior:

-       I er på en stor lejr, om aftenen er der socialt samvær i ølteltet. Èn senior går op til ølteltet hver aften, mens andre må sidde tilbage i lejren. Konfronterer I seniorspejderen og hvordan?

-       En tropsspejder vil hellere hænge ud med seniorerne frem for tropsspejderne. Selvom I har givet udtryk for at han skal gå tilbage til troppen, følger han stadig med jer. Hvordan løser I konflikten?

-       I er på sommerlejr og lederne er til lederarrangement. En af minierne klager først over ondt i maven, senere det ene ben og så ondt i hovedet. Det virker ikke helt reelt. Hvordan reagerer du?

-       Du ved at en af tropsspejderne har et godt øje til en af de andre seniorer i din patrulje. Hvad gør du og hvem henvender du dig til?

 

Find selv på flere - gerne konkrete dilemmaer fra jeres egen gruppe eller patrulje.

 

Materialer

Skriveredskaber

Papir

  • Blev i klogere på patruljen/gruppens holdninger og synspunkter?
  • Hvordan håndterede I uenigheder?
  • Hvad var PL/PA's rolle i konfliktløsningen?

  • Hvordan kan I bruge denne øvelse i det fremtidige spejderarbejde?
  • Hvilke udfordringer opstår når en konflikt skal løses?
  • Hvad kan man gøre for at bevæge sig mod en fælles løsning?

Kommentarer

Rapportér fejl

Evt. et screenshot af fejlen