Skovbrand og livredning (ABC for mental sundhed)

10 personer er fanget i en skovbrand, jeres team kan kun redde halvdelen. Hvem vælger I?

Oprettet af: Rikke Josefsen
Alder: Senior, Leder
Aktivitetstype: Samarbejdsøvelser, Kommunikation, Leg, Kultur og samfund, Evaluering og refleksion
Varighed: 60-90 minutter

Vejledning

SAMMENHÆNG MED ABC FOR MENTAL SUNDHED:

En del af at være mental sund er at være nysgerrig på sig selv og andre og den måde hvorpå vi tænker og handler. Ved at udføre denne øvelse gør patruljen noget aktivt, meningsfuldt, sammen, som udfordre deres måde at lytte og argumentere.

Læs mere her: https://dds.dk/abc-for-mental-sundhed

 

ØVELSEN:

 

Spejderne inddeles i to hold og placeres lang fra hinanden, de må ikke kunne høre hvad den modsatte gruppe siger.

 

Hver gruppe får følgende instruktioner.

 

Team-instruktioner:

Jeres gruppe er et helikopter-redningshold der er ansvarlig for at organisere luft- /redningsaktioner indenfor et nærmere defineret geografisk område. En skovbrand af hidtil uset styrke er brudt ud i et ubeboet bakke- og bjergområde med tæt træbevoksning i det sydvestlige hjørne af jeres ansvarsområde. De eneste bygninger i dette udstrakte område er fem isolerede træhuse, der blev bygget som observationsposter under krigen. Disse bliver nu udelukkende benyttet som baser for frivillige fra hele verden, der udsendes af Internationale National Parker (INP), for at bruge noget af deres tid på at opmåle og vurdere området med henblik på oprettelsen af et internationalt aktivitets- og feriecenter.

 

Hvert hus er i kontakt med omverdenen via en radioforbindelse til redningscenteret. Dit team har allerede afsat fire redningshelikoptere til at redde frivillige ud af husene i nr. 1 til 4 og disse helikoptere kan ikke bruges til andre formål.

 

Teamets opgave her og nu er at redde de frivillige i hus nr. 5.

 

I har ingen alternative transportmuligheder, med råder dog over en mindre helikopter. I har kontaktet talspersonen for de frivillige i hus nr. 5 og har fået at vide, at ilden raser få kilometer fra stedet og helt har omringet huset.

De frivillige har fået at vide, at jeres lille redningshelikopter kun kan redde én person ad gangen. Hver flyvning fra huset og til et sikkert sted, vil tage mindst ti minutter. Det er derfor sandsynligt, at ilden vil nå huset inden alle ti personer er reddet ud. I anslår, at fem eller seks personer er et realistisk mål, men piloten siger, at han måske kun kan nå at hente tre eller fire personer ud, før huset bryder i brand. De frivillige i huset vil ikke selv levere en redningsrækkefølge. Jeres team-leder har fortalt jer, at I har 30 minutter, mens helikopteren bliver klargjort, til at tage denne ubehagelige beslutning, og har samtidig bedt jer om at bruge de første 5 minutter til at udforme en personlig redningsrækkefølge ved at prioritere navnene fra 1 (først) til 10 (sidst). Dette skal du gøre, for I samlet diskuterer problemet i gruppen og her forsøger at nå frem til enighed. Skriv din prioritering i kolonnen “Personlig” i det vedhæftede skema. Lad “Gruppe”-kolonnen stå tom indtil I senere når til enighed. Den eneste information, I kan få om de enkelte frivillige, er den, der findes på de vedlagte infokort. Informationerne stammer fra INP’s fortrolige personalearkiv over ansatte. I må anvende de kriterier I finder mest rigtige for at træffe jeres afgørelse.

 

VIGTIGT: Giv den ene, men KUN den ene, gruppe besked om at der er en fejl i instruktionen. De skal prioritere navnene så den der skal reddes ud først skrives ud fra tallet 10 og den der skal reddes ud sidst skrives ud fra tallet 1.

 

Når hver gruppe har fundet frem til deres fælles redningsrækkefølge, får de hver for sig beskeden om at nu skal de mødes med den anden gruppe og de to grupper skal så blive enige om en fælles redningsrækkefølge. Den gruppe som har fået beskeden om at skrive navnene omvendt af instruktionen, får at vide at de nu skal argumentere for den omvendte rækkefølge. Den person de har skrevet som den sidste til at blive reddet, skal altså nu være deres første-prioritet. Deres opgave er at overbevise den anden gruppe om at deres rækkefølge er den bedste, de vinder hvis de får deres fem nederst prioriterede i top fem på den sidste fælles redningsrækkefølge. Alle kneb gælder.

 

Den anden gruppe ved imidlertid intet om at den første gruppe vil argumentere for noget de slet ikke mener. De får at vide at deres opgave er at overbevise den første gruppe om at deres rækkefølge er den bedste.

 

Når spejderne er kommet frem til en fælles redningsrækkefølge, afsløres begge gruppers hensigter og spejderne kan diskutere hvordan de opfattede øvelsen.

 

Materialer

Informationskort printes. Hent pdf her: http://bit.ly/2ymOVTz

Skema til redningsrækkefølge printes. Hent pdf her: http://bit.ly/2zZRWG3

Skriveredskaber

 

  • Hvilken rolle havde patruljens PL og PA under aktiviteten?
  • Hvad har spejderne fået ud af aktiviteten?
  • Hvad fungerede godt?

  • Hvordan har aktiviteten udfordret dig?
  • Hvordan reagerede du, når nogen var uenig med dig og hvorfor?
  • Lærte du nogle nye ting om dine kammerater/patruljens samarbejde eller lignende?

Kommentarer

Rapportér fejl

Evt. et screenshot af fejlen