Opdagelsesløb i lokalområdet (Socialt Iværksætteri)

Løb, hvor spejderne kommer rundt i lokalområdet på poster. Ideen er at spejderne reflekterer over, hvad der kendetegner deres lokalområde.

Oprettet af: Hilde Nybo Breum
Alder: Junior, Trop, Senior, Leder
Aktivitetstype: Leg, Drama og Musik, Klima og Miljø, Kultur og samfund, Evaluering og refleksion
Varighed: 90-120 minutter

Vejledning

Spejderne sendes på løb i lokalområdet i patruljer, hvor de møder forskellige problematikker i samfundet.
Tag udgangspunkt i hvad der rører sig i jeres lokalsamfund, og lad jer evt. inspirere af nedenstående poster. Hver post varer 10 min.
I vælger selv afstanden mellem posterne, og om de skal lægge på spejdergrunden, eller rundt omkring i lokalområdet.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Post 1: Borgmester:
Postmandskabet viser et billede af borgmesteren og fortæller lidt om hende/ham. Spejderne skal lave en tegning, der viser byen, som de tror borgmesteren ønsker, at den skal være.
Spejderne reflekterer over, hvad en borgmester er, den indflydelse han/hun har, og hvad hans/hendes interesser er.
Spørgsmål: Tror I borgmesteren vil have børnehaver, skoler, grønne områder, højhuse eller parkeringspladser?
 
Post 2: Handicappet:
Spejderne får tildelt forskellige handicap. Én er blind – tørklæde for øjnene. Én mangler begge sine arme – arme bindes sammen på ryggen med tørklæde. Én er stum – tørklæde for munden. Én er døv – ørebøffer med musik. Spejderne skal nu samarbejde om at bygge en tre-buk, som hele patruljen skal stå på.
Spejderne reflekterer over, hvordan det føles at have et bestemt handicap.
 
Post 3: Klima og affald i naturen:
Patruljen får en række A4 kort med billeder af affald, som de skal lægge på en skala efter, hvor længe affaldet er om at blive nedbrudt i naturen. For eksempel er hundelorte to år om at blive nedbrudt, mens det tager fire år for en plasticpose at blive nedbrudt. 
Spejderne reflekterer over, hvor lang tid forskellige typer affald er om at nedbrydes i naturen.
 
Post 4: Flygtninge:
Her skal spejderne på skift mime, hvad de har med i madpakken, så de øvrige spejdere kan gætte det. Hver spejder vælger en ting fra madpakken, som de mimer.
Spejderne tænker over, hvordan det er at komme til et nyt land, hvor man ikke kan sproget. De reflekterer også over, hvordan det er at være flygtning i deres by.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Løbet er en del af aktivitets materialet "Iværksætteri Giver Værdi - Hvordan kan spejdere arbejde med iværksætteri lokalt". Materialet findes i en printvenlig version på http://dds.dk/nyheder/2016/06/4/nyt-aktivitetshaefte-socialt-ivaerksaetteri-for-trop-og-klan 

Materialer

Post 1: Borgmester

 • Billede af borgmester
 • A3 karton
 • Tuscher
 • 10 min.

Post 2: Handicappet

 • Ørebøffer
 • 6 rafter
 • 7 besnøringsreb
Post 3: Klima
 • Print kort. Kortene findes i printvenlig version på http://dds.dk/nyheder/2016/06/4/nyt-aktivitetshaefte-socialt-ivaerksaetteri-for-trop-og-klan
Post 4: Flygtninge:
 • Ingen materialer

 • Hvis du skulle lave aktiviteten igen, er der så noget du ville gøre anderledes?

 • Hvad har du lært af denne aktivitet?

Kommentarer

Rapportér fejl

Evt. et screenshot af fejlen