Børns indflydelse på leg

Børns rettigheder. Først leges en leg, som lederen bestemmer. Dernæst får spejderne selv lov til at bestemme. Slut med hvad det betyder at have indflydelse.

Alder: Mikro, Mini, Junior, Trop
Aktivitetstype: Leg, Kultur og samfund
Varighed: 15-30 minutter

Vejledning

Aktiviteten knytter sig til Børnekonventionens artikel 31: Du har ret til hvile, fritid og leg og deltagelse i kulturelle og kreative aktiviteter.

 

Lederen fortæller, at det er tid til at lege en leg. Hun/han bestemmer, hvilken leg, der skal leges – gerne en leg, vedkommende ved, ikke er særlig populær blandt spejderne. Også selvom der måske opstår protester eller alternative forslag. (find evt. ideer til lege i aktivitetsdatabasen).

 

Efter 5 minutter stopper lederen legen og fortæller spejderne, at de nu får fem minutter til at beslutte, hvilken leg de vil lege. De bliver bedt om at opnå enighed/konsensus, så alle kan og vil være med til legen. De skal også selv instruere og sikre, at alle forstår legen og har lige forudsætninger for at deltage og evt. vinde (hvis der er et konkurrenceelement i legen).

 

Legen leges i 5-10 minutter, og den resterende tid bruges på at drøfte, hvilken forskel det gjorde for deltagerne, at de selv var med til at bestemme legen og opnå enighed om, hvilken leg de skulle lege.

 

Note:

Legen og instruktionerne kan justeres efter alderstrin.

Materialer

Materialer til den/de pågældende lege.

  • Hvis du skulle lave aktiviteten igen, er der så noget du ville gøre anderledes?

  • Gør det en forskel for jeres engagement, når legen er bestemt af jer selv, frem for jeres leder? Hvorfor/hvorfor ikke?

Kommentarer

Rapportér fejl

Evt. et screenshot af fejlen