Dyr i skoven: Mus for en dag

Spejderne leger mus og skal på 5 poster afprøve musens sanser. Aktiviteten er en del af Skovens dyr mærket under familiespejdmærkerne.

Alder: Mikrobe
Aktivitetstype: Leg
Varighed: 90-120 minutter

Vejledning

Læg de fem poster ud inden spejderne kommer.

 

Fortæl spejderne, at i dag skal de prøve at være mus. Start med at fortælle en musehistorie. (Brug fx historien "Eventyret om den lille mus", som du kan finde under aktiviteter ved at søge på historiens navn.)

 

Når historien er forbi, skal alle der har lyst til det, males som mus med ansigtsmaling.

 

Spørg spejderne, hvilke fem sanser musen har? (høre, lugte, smage, føle og se).

 

Fortæl, at nu skal spejderne prøve at bruge musens fem sanser.

 

Del spejderne i fem hold, og fordel dem på fem poster. Når posten er gennemført, går holdet til næste post.

 

Post 1: Gæt en smag!

Mus er stort set altædende. De spiser plantedele, frø, frugter, insekter og ådsler (døde dyr). De kan også æde orm, bænkebidere og svampe.

Mus er gode til at genkende og huske, hvilken føde (mad) de kan lide og tåle, og hvilken de ikke kan. Hvad er din yndlingsret?

Nu skal I teste jeres tunge. I poserne ligger noget mad, som de fleste mus (og børn) godt kan lide og tåle. Tag bind for øjnene og smag på posernes indhold. Hvad er der mon i dem? Vent med at svare til alle har smagt.

Brug æbler, rosiner og nødder.

 

Post 2: Hvor godt husker I det, I ser?

Mus er gode til at huske steder med masser af føde(mad). De kan også huske det i lang tid efter, hvis de én gang har spist føde, der gjorde dem syge.

 

Hvert efterår samler mus kæmpe forråd af korn og frø, så de ikke kommer til at sulte gennem den lange, kolde vinter. De gemmer deres mad i huller, og nogen gange kan I være heldige at finde sådan et forråd om foråret, som musen ikke har fået spist. Måske har den glemt, hvor den gemte det? Måske er den blevet spist af et rovdyr i løbet af vinteren?

 

Nu skal I teste, hvor gode I er til at huske. På dugen under tæppet ligger der nogle forskellige ting, der alle har noget med mus at gøre. Fjern tæppet og kig godt på alle tingene i 30 sekunder (tæl langsomt til 30). Læg tæppet over igen og prøv at se, hvor mange ting I kan huske. Hvis I er gode til at huske, kan I skiftes til at fjerne én ting fra dugen, som de andre så skal gætte.

I må også gerne kigge og røre ved alle tingene, når I er færdige med huskelegen.

 

Benyt fx kogle, nød, bær, billede af ugle, billede af ræv, musefælde, ost, agern, bog og korn.

 

Post 3 Føl jer frem

Mus laver tit gange i det høje græs. Gangene er musenes stier – altså de veje som musene bruger ofte. Gangene kan gå fra musehullet til en af musens ædepladser – eller fra det ene musehul til det andet.

Hvis der ligger sne om vinteren, laver musene gange under sneen. De forer tit deres snegange med små græsstykker, som de har bidt af. I gangene under sneen er der helt mørkt. Musen bruger sine knurhår til at føle sig frem gennem mørket. Når sneen smelter, står gangene tilbage som små tunneller. Dem kan I være heldige at finde.

 

Nu skal I skiftes til at føle jer frem gennem mørket. Tag et øjenbind på og kravl ind under presenningen. I skal kravle fra den ene ende til den anden ende.

(Spænd en presenning ud på jorden, inden spejderne kommer. Spejderne skal en efter en kravle ind fra den ene ende til den anden af presenningen, og føle på jorden undervejs)

 

Post 4 Brug ørerne

Mus har mange fjender. Ræve, katte, ugler, grævlinger, hugorme og musvåger har alle mus på deres menukort. Så musen må altid være på vagt for at undgå at ende som andre dyrs aftensmad.

Nu skal I på skift være en lille, vagtsom mus omringet af sultne ræve. En af jer er mus og får bind for øjnene. De andre er sultne ræve, der fordeler sig i en stor rundkreds omkring musen.

 

Nu skal rævene på skift prøve at snige sig ind på musen for at fange den. Når musen hører fodtrin fra en ræv, peger musen i den retning, lyden kommer fra. Hvis musen har hørt rigtigt og peger mod ræven, er ræven opdaget og musen reddet. Ræven må luske sulten tilbage til sin plads i rundkredsen. Hvis musen peger forkert, bliver den spist af ræven, og I kan vælge en ny mus.

 

Legen fortsætter til alle har prøvet at være mus i midten.

 

Post 5 Brug næsen

Mus har en rigtig god lugtesans. De kan lugte mad på mange meters afstand og også gennem en beholder af plastik. Det er fordi, de mest finder deres føde (mad) om natten, hvor de ikke kan se den særlig godt.

 

Nu skal I prøve, om I har en god lugtesans. Duft til toppen af glasset.

 

Kender I lugten?

 

På et af træerne i nærheden findes den samme lugt. I skal helt tæt på træet, før I kan lugte det. Lugten sidder på træstammen i cirka 1 meters højde.

 

Lugte: Mentholatum

Materialer

  • Æbler
  • Rosiner
  • Nødder
  • Mentholatum
  • Presenning
  • Pløkke eller rafter til at holde presenning
  • Bind til øjnene
  • Poster med de fem beskrivelser

 

Ting til kimsleg, fx: kogle, nød, bær, billede af ugle, billede af ræv, musefælde, ost, agern, bog og korn

  • I hvor høj grad opfyldte aktiviteten det formål du havde med den?

  • Hvad har du lært af denne aktivitet?

Kommentarer

Rapportér fejl

Evt. et screenshot af fejlen