Besøg i kalkgrav

Hvad kan man finde i kalkgravens vægge og bund? Aktiviteten er en del af Krible Krable mærket under familiespejdmærkerne.

Alder: Mikrobe
Aktivitetstype: Natur og friluftsliv
Varighed: 120+ minutter

Vejledning

Aftal, at I mødes i en kalkgrav eller ved en klint. Bed forældrene medbringe en lille hammer og en plastpose (husk at tage med, til dem, der glemmer).

 

Spørg spejderne, om de ved, hvad man kan finde her – og hvorfor man kan finde det?

 

Snak om, at for MANGE år siden var der hav her, hvor der levede mange forskellige dyr. Når dyrene døde, faldt de ned på havbunden og mange år senere, hævede havbunden sig, så vi nu kan se nogle af de dyr, der døde den gang.

 

Fortæl, at man fx kan finde muslingeskaller, søpindsvin og hajtænder. Vis dem eksempler på, hvordan de kan se ud.

 

Lad dem gå i gang med deres hammer, for at de selv kan finde ting.

Materialer

Forskelligt værktøj som:

  • Kiler
  • Hammer
  • Opslagsbøger osv.

  • Hvad fungerede godt?

  • Hvad har du lært af denne aktivitet?

Kommentarer

Rapportér fejl

Evt. et screenshot af fejlen