Ledelse - situationsbestemt og roller (BRO)

Er du bevidst om, hvornår du skal lede hvordan? Få værktøjer til dette gennem BRO forløbshæftet og disse nedestående aktiviteter.

Oprettet af: Trine G. H. Thomsen
Alder: Junior, Trop, Senior, Leder
Aktivitetstype: Kommunikation, Kultur og samfund
Varighed: 60-90 minutter

Vejledning

Nedenstående er måder, hvorpå man som spejder eller leder kan komme i gang med at skabe bevidst ledelse. 

 

Sjov og anerkendende ledelse (Udvidet)

·      Lav et lille skuespil, hvor I viser, hvordan de fire forskellige ledertyper (se BRO forløbshæftet) opfører sig.

·      Gå på anerkendende skattejagt. Skriv alle de ting, som I er gode til, op på en tavle el. lign. Lad den hænge i spejderhuset, så I altid kan blive mindet om, det I gør godt.

·      Leg Torpedo. Alle spejderne stiller sig i en cirkel. 1 vælges til at være torpedo-igangsætter (fx Anne). Anne siger nu navnet på en af de andre personer (fx. Marcus).  Marcus skal nu sige "Ja Anne", det sætter torpedoen i gang. Anne, er den første torpedo, så hun går med fremstrakte arme mod Marcus. Han skal nå at sige en ny persons navn og få svar tilbage og begynde at gå før Anne rammer ham.  Dette trin gentages. På denne måde igangsættes en masse torpedoer på en gang. Hvis man bliver ramt går man ud af lejen.

Ledelse skaber mening (Ekspert)

·      Lav baser med forskellige aktiviteter, hvor spejderne på skift lede hinanden. Dvs. på første base, leder spejder nr. 1 de andre. På anden base leder spejder nr. 2 de andre osv. Det er vigtigt at lederen ikke blander sig. Hver spejder skal bruge en af de 4 lederroller til at lede aktiviteten. Find bagefter de ting som gik godt.

·      Lav en værdilinje. Skriv fx udsagnet: Spejdere er bedre kammerater end andre børn. Under udsagnet laves en lang linje, hvor der i den ende står ENIG, og i den anden står UENIG. Spejderne skal sætte et kryds på linjen, som svare til hvor enige de er. Bagefter skal de stille dig op på en lang række, alt efter hvor enige/uenige de er. Altså de enige i den ene ende, og de uenige i den anden ende. De bruger der kryds på linjen til at finde ud af, hvor de skal stå i rækken. Når alle har fundet en plads, deler lederen rækken midt på, og følger ”midten” (og resten af den nye halve række) hen til de enige, så spejderne nu står overfor en kammerat, der har en lidt anden holdning. Lad spejderne bruge et par minutter til at fortælle, hvorfor de satte krydset, hvor de gjorde. Øvelsen giver spejderne træning i at danne deres egen mening, fortælle den til andre, og ikke mindst lytte til andres synspunkter.

·      Begynd mødet med en lille latter-session. Grin på forskellige måder, fx græsslåmaskine-latter (lader som om I går med en græsslåmaskine, hvor motorlyden er et grineflip), håndtryk-latter, latter-kram m. fl. Det sætter gang i en positiv stemning og påvirker hjernen positivt.

Spar, lyt og led (Senior/Leder)

·      Planlæg på skift et møde. Efter hvert møde, bruger I et par minutter på at evaluere mødets leder i forhold til lederrollerne. Hvilke lederroller blev brugt og i hvilke situationer. Hvordan reagerede resten af patruljen/klanen? Husk at holde en positiv tone. Det handler om, at mødets leder, bliver bedre til at bruge lederrollerne og til at lede.

·      Bring spejderværdierne eller Spejderloven i spil. På dds.dk kan I finde Spejderloven, DDS’s værdier m.m. Skriv dem ned på et stykke papir. Derefter skal patruljens/klanens medlemmer trække en seddel. De skal så forbedre en et 2- 5 minutters oplæg om, hvorfor ”deres” værdi eller punkt i Spejderloven er vigtigt for jer i dag.

·      Planlæg et møde (evt. en del af et møde) for de yngre spejdere i gruppen. Mødet skal helst indeholde en leg, da det er vigtigt at grine og have det sjovt sammen. I skal huske at være opmærksomme på, den aldersgruppe i planlægger til. Hvad kan de i forhold til deres alder?

 

 

Materialer

Udvidet: Udklædning, tavle, kuglepinde og papir.
Ekspert: Papir og tuscher.

Senior/Leder: Spejderværdierne og spejderloven printet ud (http://dds.dk/formaal). 

Video

  • Hvilken rolle havde patruljens PL og PA under aktiviteten?
  • Hvordan var din rolle som leder i aktiviteten?
  • Hvilke punkter i spejderloven passer til aktiviteten?

  • Hvad har du lært af denne aktivitet?
  • Hvordan har aktiviteten udfordret dig?
  • Hvad tror I var jeres leders formål med denne aktivitet?

Kommentarer

Rapportér fejl

Evt. et screenshot af fejlen