Girafsprog / ikke-voldelig kommunikation (BRO)

Denne aktivitet skal hjælpe spejdere/leder til at håndtere konflikter og nedtrappe disse gennem ikke voldelig kommunikation (girafsprog).

Oprettet af: Trine G. H. Thomsen
Alder: Junior, Trop, Senior, Leder
Aktivitetstype: Kommunikation
Varighed: 30-60 minutter

Vejledning

Inden det kommer til at konflikte, kan man imødekomme disse ved at afklare sine forventninger og forståelse af problemet. Hvis man kan formidle sine værdier, følelser og behov i tide står man bedre stillet i en potentiel konflikt, da man kan fortælle modparten, hvilke ønsker man har. 

Nedenstående er forskellige aktiviteter, man kan lave med sin spejdergruppe/patrulje for at få italesat, hvorledes man udgår verbale konflikter. 

 

 

Girafsprog (udvidet)

·      Hvordan ser en sur person ud? Prøv at forklare dine spejderkammerater og ledere det. Hvad plejer du at gøre, for at gøre din kammerat eller ven glad igen?

·      Tegn en situation, hvor du følte dig dårligt behandlet. Efterfølgende kan I holde små foredrag for hinanden, hvor I forklarer situationen, og hvordan man kunne have nedtrappet konflikten ved hjælp af girafsprog.

·      Lav en visuel giraf i jeres spejderhytte, hvor I på halsen skriver alle de gode ting, man kan gøre eller sige for at nedtrappe en konflikt. I kan også lave et stort skema med hovedpunkterne i girafsprog: fakta, følelser, behov og handling, og hænge det op. Næste gang der opstår en konflikt, kan I vende tilbage til skemaet og bruge den aktivt.

 

Ikke-voldelig kommunikation (Ekspert)

·      Lav øvelser med at tælle til ti. Hver gang du har det svært, eller er lige ved at blive sur, skal du tælle til ti og tænke over en god situation. Måske kan du godt lide jordbær eller en tur på stranden. Det plejer at hjælpe på humøret, og situationen udvikler sig ikke til en konflikt.

·      Prøv at gå sammen tre og tre. I skal nu lave et lille skuespil, hvor to af jer kommer op og skændes. Den tredje skal prøve at være mægler og nedtrappe konflikten via girafsprog. Når der er gået to minutter, kan I prøve at skifte, så alle prøver at være mægler.

·      Alle skal have bind for øjnene. Derefter skal I hver tegne en hest. I får to minutter (første del af aktiviteten udføres inden, der fortsættes). Efter øvelsen skal I tage bindet for øjnene af og sammenligne hestene. Er der to heste, der er ens? Nej vel! Derfor er det vigtig at huske i konflikter, at vi ikke alle sammen tænker ens og ikke har den samme forestilling om, hvordan en hest ser ud.

Ikke-voldelig kommunikation (Senior/Leder)

·      Tag kontakt til en person uden for spejderverdenen, som håndterer konflikter og bruger ikke-voldelig kommunikation dagligt. Dette kunne være en politibetjent, lærer eller politiker. Få ham/hende til at komme ud i spejderhytte og holde et oplæg, eller tag på besøg på vedkommendes arbejde.

·      Hold et foredrag i skolen omkring ikke-voldelig kommunikation. Gennem forløbshæftet har du fået en masse værktøjer, som dine skolekammerater ikke kender til. Du er eksperten. Der findes andre organisationer end spejderbevægelsen, som vil nyde godt af dine kompetencer. Måske er der problemer i den lokale fodboldklub, som kunne have brug for en mægler.

·      Vær opmærksom i din næste konflikt, hvornår du bliver sur og ked af det. Det kan være brugbart fremover. Hvis du har en kort lunte og tænder af allerede på anden trin på konflikthåndteringstrappen, er der måske noget galt. Ofte kan det afhjælpes ved ren og skær opmærksomhed, og det kan gøre din lunte længere. Prøv at tælle til ti og drøm dig et dejligt eksotisk sted hen, næste gang du er sekunder fra at tænde af.

 

 

Materialer

Papir, tuscher, farvet karton, udklædning og tørklæder (til bind for øjnene)

  • Hvad fungerede godt?
  • I hvor høj grad opfyldte aktiviteten det formål du havde med den?
  • Hvordan var din rolle som leder i aktiviteten?

  • Var hele patruljen aktiv under aktiviteten? Hvis ikke: Hvad var så årsagen og hvordan kunne det gøres endnu bedre?
  • Hvad tror I var jeres leders formål med denne aktivitet?
  • Hvad har de andre gjort for at det blev en god aktivitet for dig?

Kommentarer

Rapportér fejl

Evt. et screenshot af fejlen