Tag på hike til historisk mindesmærke og lav en hikerapport

Lær om et historisk mindesmærke i forbindelse med en hike, som I deltager i planlægningen af

Oprettet af: Ivar Thyssen
Alder: Junior
Aktivitetstype: Orientering, Kultur og samfund
Varighed: 120+ minutter

Vejledning

Hiken kan gennemføres på en lejr eller en weekendtur enten som cykeltur eller vandring.


Find information om det valgte mindesmærke i bøger inden hiken, og skriv i hikerapporten,
hvad I ved om mindesmærket. Hvis muligt, vælg da et mindesmærke med relation til
tidsperioden.

 

Under hiken noterer I ruten, det antal km, I tilbagelægger, hvor I holder pauser og hvad I
oplever undervejs. Notér hvad I oplever ved mindesmærket og hvilken viden I får ved at
besøge det.

 

Tag billeder med et digitalt kamera og sæt det op på gruppens internetside.
Hikerapporten kan læses højt til et gruppe-/forældrearrangment og billederne kan vises, så
andre får glæde af jeres nye viden og oplevelser.

 

 

 

Aktiviteten stammer fra 100-års materialet for 10-12 årige i perioden 1957-1982

Materialer

Opslagsværker

Evt. internetadgang
Turistbrochurer

Digitalkamera

  • Hvilke af følgende udviklingsområder har aktiviteten ramt: Socialt, fysisk, intellektuelt, følelsesmæssigt, kreativt, spirituelt
  • Hvordan har aktiviteten udfordret spejderne?

  • Hvad fungerede godt?
  • Hvis du skulle lave aktiviteten igen, er der så noget du ville gøre anderledes?

Kommentarer

Rapportér fejl

Evt. et screenshot af fejlen