Beregn en å's bredde

Det kan ofte være svært at bedømme en afstand, f.eks. bredden af en å. Denne aktivitet beskriver forskellige metoder fra simpelt gæt til trigometrisk beregning.

Oprettet af: Ivar Thyssen
Alder: Junior, Trop, Senior, Leder
Aktivitetstype: Orientering
Varighed: 60-90 minutter

Vejledning

Tal i patruljen om forskellige muligheder for at bedømme afstanden, f.eks. en å's bredde. Vi har en tendens til at undervurdere afstanden over vand og overvurdere afstanden over terræn med mange detaljer (om natten undervurderer vi generelt alle afstande).
 

Prøv nu at måle bredden af en å (eller en vej, hvis der ikke er en å i nærheden). Det kan gøres på flere forskellige metoder:

 

a) Alle medlemmer i patruljen overvejer afstanden. Deres resultater lægges sammen og divideres med antal patruljemedlemmer. Metoden kan ofte forbedres ved, at den korteste og længste afstand ikke medregnes.

 

b) Det enkelte patruljemedlem overvejer for sig selv den korteste og den længste afstand, og gennemsnittet findes. Derefter kan metode a benyttes.

 

c) Fastgør en snor til et stykke rafte og kast det over på den anden bred. Sæt et mærke på snoren, når denne er strakt, og mål længden af snoren, når den er trukket tilbage.

 

d) Kast et redningsreb over åen og marker bredden, når rebet er strakt. Derefter måles afstanden på redningsrebet.

 

e) Hvis vandet er roligt kan en sten kastes i vandet ved bredden. Mål derefter X, når ringen i vandet rammer den anden bred (se tegning).

 

Aktiviteten stammer fra 100-års materialet for 10-12 årige i perioden 1957-1982

 

f) Beregn afstanden vha. trigonometri som vist på tegningen (bemærk at tegningen går ud fra et 400 graders kompas). Når man  måler, skal man benytte et fixpunkt på den anden bred f.eks et træ, som målepunkt.

 

 

Materialer

Snor,

Raftestykke

Redningsreb

Kompas

Målepind (tommestok)

  • Hvis du var på samme alder som spejderne, hvad ville du så have fået ud af aktiviteten?
  • Hvis du skulle lave aktiviteten igen, er der så noget du ville gøre anderledes?

  • Hvad har du lært af denne aktivitet?
  • Hvordan samarbejdede I under aktiviteten? Er I tilfredse med det, eller kunne noget være gjort anderledes?

Kommentarer

Rapportér fejl

Evt. et screenshot af fejlen