Hvordan var det nu det var?

Lav i patruljen et dramastykke om spejderarbejdet i perioden 1957-1982

Oprettet af: Ivar Thyssen
Alder: Junior, Trop, Senior, Leder
Aktivitetstype: Drama og Musik
Varighed: 120+ minutter

Vejledning

Patruljevis laves dramastykker om spejderarbejdet i perioden 1957-1982.
Denne periode var præget af opbrud, nyvurdering af spejderlov og løfte og sammenlægning af drenge- og pigespejderkorps.

Patruljerne skal undersøge nærmere, hvordan spejderarbejdet var i denne periode. Læs gamle spejderbøger og -blade eller tal med nogen, som svar spejder den gang.

Patruljerne beslutter selv, hvordan dramaoplægget skal være. Det kan være et mimestykke, en musical, et teaterstykke med indøvede replikker, improvisation eller noget helt andet.

Fremfør dramastykket for de andre patruljer eller invitér forældrene til dramaaften.

 

Kommentar:
Lederne skal holde øje med, at der er fremdrift og at hele forløbet begrænses.

 

Aktiviteten stammer fra 100-års materialet for 10-12 årige i perioden 1957-1982

Materialer

Gamle spejderbøger og blade
Passende udklædning
Passende kulisser i f.eks. pap og stof

  • Hvilken af spejdermetoderne er mest i spil i denne aktivitet?
  • Hvilken rolle havde patruljens PL og PA under aktiviteten?
  • Hvilke af følgende udviklingsområder har aktiviteten ramt: Socialt, fysisk, intellektuelt, følelsesmæssigt, kreativt, spirituelt

  • Tog patruljen ansvar for aktiviteten? Både før (forberedelse), under (afvikling) og efter (oprydning)
  • Hvad lærte du af denne aktivitet om dit samarbejde med andre?

Kommentarer

Rapportér fejl

Evt. et screenshot af fejlen