Tænk over spejderidéen

Tekstmateriale, der giver et overblik over spejderidéen og arbejdsspørgsmål til hvordan du kan tale med dine medledere eller spejdere om spejderidéen.

Oprettet af: Pernille Pedersen
Alder: Mini, Junior, Trop, Senior, Leder
Aktivitetstype: Kultur og samfund, Evaluering og refleksion
Varighed: 60-90 minutter

Vejledning

Dette materiale er en inspiration til at tænke over og arbejde med spejderidéen. Brug teksten og spørgsmålene sammen med dine medledere eller dine spejdere hvor det giver mening for dig.

 

Som spejdere udvikler vi børn og unge til at blive ledere i deres eget liv og til at bygge en bedre verden. Vi arbejder ud fra en helt særligt metode til at opnå vores formål. De fleste spejderledere har metoden bygget automatisk ind i det spejderarbejde de laver. Men en gang i mellem er det nyttigt at stoppe op for at tænke over hvad det egentligt er, vi arbejder for og hvordan vi anvender spejdermetoden i praksis, så vi kan blive endnu bedre til at udleve spejderidéen. Dette tænkedagsmateriale er skrevet som inspiration til at arbejde med at blive klogere på spejderidéen sammen med dine spejdere, medledere eller forældre i gruppen. Det er et bud på hvordan I kan tænke på spejderidéen og spejdermetoden, så lad jer inspirere som det giver mening for jer. 

 

Materialet er lavet til tænkedag 2011

Formålet med spejderarbejdet

Vores børn og unge får rigtig meget ud af at være spejdere. Når de fx tager ansvar som patruljeledere til at planlægge og gennemføre aktiviteter, så udvikler de sig til mennesker, der tager ansvar og skaber fremdrift i samfundet.
Men hvad er formålet egentligt?
 
"Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden."
 
Tal fx sammen om disse spørgsmål:
 • Hvad betyder vågne og selvstændige mennesker og hvorfor er det et centralt formål?
 • Hvad vil det sige at være villig til at tage ansvar og at handle efter bedste evne?
 • Hvordan tager spejdere medmenneskeligt ansvar i samfundet i hverdagen, fx i skolen?
 • Hvilke elementer af formålet fokuserer I særligt på i din gruppe?

Spejderprincipperne

Vores spejdermetode baserer sig på de internationale spejderprincipper, der på engelsk kaldes duty to self, duty to others og duty to God and Country. Disse tre principper omhandler de temaer i spejderarbejdet, vi arbejder med, mens vi udvikler os sammen som spejdere. Men hvad betyder de tre principper for spejderarbejdet i praksis?
 
Spejdere leder sit eget liv
Duty to self handler om at den enkelte skal tage ansvar for sit eget liv, sin egen udvikling og at gøre det rigtige. Det handler altså om at den enkelte spejder skal være leder i sit eget liv.
 
Spejdere hjælper andre
Duty to others handler om at vi som spejdere hjælper andre, har medmenneskelig respekt og tager ansvar for de mennesker der er omkring os. Fx når en spejder påtager sig ansvaret som elevrådsformand på sin skole for at skabe bedre rammer for eleverne eller når en spejder vælger at stoppe op og handle aktivt for at ændre det, når nogen bliver mobbet. Det er fx også når en spejder løser et job under Spejderhjælpen for at skaffe penge til verdens fattige.
 
Spejdere tager ansvar for helheden & det åndelige
Duty to God and Country handler om to ting, nemlig det åndelige og den større helhed. Det handler om at vi som spejdere ikke bare tager ansvar for vores egen gruppe, men for den større helhed vi er en del af. Fx værner vi som spejdere om naturen, og endda ikke bare vores lokalmiljø, men hele klimaet. På samme måde træffer vi valg, der er rigtige for helheden, når vi engagerer os i samfundet eller gør det bedste for troppen og ikke bare det bedste for vores egen patrulje. Når vi træffer de rigtige valg for helheden træffer vi også de rigtige valg for os hver især, når alt kommer til alt.
Som spejdere bestræber vi os på at finde en tro, en åndelig sammenhæng, der er større end mennesket. Det oplever vi fx når vi føler en unik fællesskabsfølelse under stjernehimlen foran lejrbålet på sommerlejren. Måske når vi oplever at være en del af et internationalt fællesskab der sammen skaber en bedre verden. Eller når vi på en lang vandretur får tid til at lytte til vores inderste tanker og blive bevidst om hvad vi er taknemmelige for i vores liv – og dermed kommer nærmere en fornemmelse af større mening.
 • Hvornår tager I hver især lederskab i jeres eget liv?
 • Hvordan udvikler I jer personligt ved at være spejdere?
 • Hvornår har du sidst hjulpet andre?
 • Hvordan kunne du hjælpe andre i din hverdag? Sæt fx et mål.
 • Hvornår har du haft en åndelig oplevelse af større mening eller fællesskab?
 • Hvordan er I gode til at tage ansvar for helheden i din gruppe? 

Spejdermetoden

Spejdermetoden er måden vi er spejdere på og måden vi arbejder med spejderidéen til at nå vores formål. Vi kan opdele spejdermetoden i tre dele, nemlig spejderlivet, spejderarbejdet og spejdertilgangen.
 
Spejderlivets scener
Vores spejderarbejde udspiller sig på forskellige scener. I spejdermetoden beskrives de som tre dele af spejderlivet, nemlig friluftsliv, patruljeliv og samfundsliv.
I din gruppe kan I have et særligt fokus og lægge særligt vægt på bestemte dele af spejderlivet. Nogle grupper er gode til at dyrke samfundslivet og være aktive medspillere i byens fælles liv. Andre grupper kan være særligt gode til at dyrke friluftsliv og tage på eventyr i Danmark og andre landes spændende natur.
Patruljelivet er et særligt element, som giver noget helt særligt til spejdere. Det er her vi arbejder med at børn leder børn og at give et varigt fællesskab, hvor børn og unge kan opbygge tillid og miljøer til at udvikle sig sammen.
 
 • Hvilke dele af spejderlivet er I gode til at dyrke i jeres gruppe?
 • Hvordan kombinerer I de tre scener?
 • Hvordan arbejder I med spejderprincipperne inden for hver af spejderlivets scener?
 
Spejderarbejdet
Vores spejderarbejde baserer sig på tre forskellige elementer, der ofte hænger tæt sammen: Aktiviteter, oplevelser og selvledelse.
Under spejderaktiviteter bruger og optræner spejderne færdigheder. Ved gode aktiviteter bliver alle passende udfordret og føler at de bruger deres færdigheder til at løse opgaver og dermed udvikler sig. 
Gennem spejderaktiviteter arbejder vi med at opnår vores formål om at udvikle børn og unge til ledere i deres eget liv og til at bygge en bedre verden.
Spejderarbejdet baserer sig også på oplevelser, dvs. forløb der skaber minder og fortællinger. Det kan både være det gode spejdermøde hvor spejderne arbejdede sig igennem et forløb og til slut tjente et mærke. Det kan være et løb med en god fantasiramme eller en sommerlejr til udlandet med bestigning af en bjergtop. Men vigtigst af alt, så er det vigtigt at skabe gode oplevelser for spejderne, der giver fælles historier og opbygger spejdernes tro på sig selv, og erfaring af at de udvider deres grænser for hvad de er i stand til.
 
Det sidste element af spejderarbejdet er selvledelse og handler om at spejderne lærer at påtage sig medbestemmelse og ansvarlighed. Når en patruljeleder tager initiativ til at lave en patruljetur, tager stilling til hvad der skal ske og handler, så er det et udtryk for selvledelse. Det er det, der opbygger kapacitet til at blive leder i eget liv og til at gøre en forskel i verden. Det er det, der træner børn og unge til at gøre det rigtige og ikke bare det de andre siger.
 
 • Hvilke dele af spejderlivet er I gode til at dyrke i jeres gruppe?
 • Hvordan kombinerer I de tre scener?
 • Hvordan arbejder I med spejderprincipperne inden for hver af spejderlivets scener?
 • Hvordan udvælger I gode spejderaktiviteter til at nå vores formål?
 • Prøv sammen at mindes jeres bedste spejderoplevelser. Hvad gjorde det til gode oplevelser?
 • Hvordan giver I jeres spejdere plads til at udøve selvledelse, tage initiativ, stilling og handle?

Spejdertilgangen

I spejderbevægelsen har vi nogle særlige tilgange til hvordan vi arbejder med læring og ledelse. I vores spejdermetode er det beskrevet som learning-by-doing og værdier.
Learning-by-doing er en grundlæggende del af spejdermetoden og handler om at vi lærer mens arbejder. Det betyder at vi ikke starter med at undervise vores spejdere i at binde knob i timevis og derefter sætter dem til at bygge et raftetårn. I stedet tager vi spejderne med ud for at øve sig i at binde rafter sammen indtil de er gode nok til at bygge et helt tårn.
Learning-by-doing betyder også, at vi efter enhver aktivitet stopper og op reflekterer over hvad vi har lært undervejs. Det handler ikke om at vurdere om det gik godt eller skidt, men om at få lært af de situationer vi har været igennem. Derfor er det vigtigt at evaluere forløb på en sådan måde, at vi kan lære af processerne. Fx ved at spørge ind til hvad hver enkelt har lært undervejs. 
 
Vores spejdertilgang tager udgangspunkt i værdier. Værdierne er fx at spejderarbejdet skal være sjovt og udfordrende, at vi skal opbygge et godt kammeratskab og at vi udvikler ansvarlighed. 
Spejderloven er også central i vores tilgang, da alle spejdere lover at holde spejderloven. På tænkedag kan I gentage spejderløftet sammen, der lyder: Jeg lover at overholde spejderloven.
 
 • Hvordan reflekterer og lærer I af jeres spejderaktiviteter, så de bliver learning-by-doing?
 • Hvilke værdier er særligt vigtige i jeres spejdergruppe?
 • Hvordan gør I spejderloven til en del af jeres tilgang til spejderarbejdet?

 • I hvor høj grad opfyldte aktiviteten det formål du havde med den?
 • Hvordan har aktiviteten udfordret spejderne?

 • Hvad har du lært af denne aktivitet?
 • Hvad har du lært af denne aktivitet?

Kommentarer

Rapportér fejl

Evt. et screenshot af fejlen