Større, Længere, Hurtigere

Et naturvidenskabeligt løb med 7 poster

Oprettet af: Pernille Pedersen
Alder: Mikro, Mini, Junior
Aktivitetstype: Klar dig selv
Varighed: 60-90 minutter

Vejledning

Stjerneløb

Formålet med løbet er at anskueliggøre mål, vægt og matematiske begreber på en sjov og enkel måde, hvor spejderne får både hoved og krop i spil.

 

Centerpost

1 træbrik pr. post med postens nummer skrevet på. Banden tager det nr. de går til. En anden bande kan ikke gå til denne post før træbrikken er tilbage.

 

ir og blyant til at notere svar på hver post.

 

POST 1: HØJDE (død post)

Hæng en snittet pind i en snor, ned fra en gren i en bestemt højde, f.eks. lidt over børnenes hoveder. Mål højden og noter den i din facitliste. Lad banderne vurdere hvor højt pinden hænger. Det gælder om at komme tættest på. Banderne noterer selv deres resultat.

 

POST 2: HANOIS TÅRN 

Et klassisk matematisk puslespil. Marker tre felter på jorden med pinde. Find tre blade - et stort, et mellemstort og et lille. Læg dem ovenpå hinanden i størrelsesorden med det største nederst i felt 1.

Opgaven er at flytte hele bunken af blade fra felt 1 til felt 3. Det glæder om at flytte bladene med så få "flyt" som muligt. Og reglerne er:

 • I må kun flytte ét blad ad gangen.
 • I må flytte bladene til hvilken rude du vil.
 • I må kun lægge et mindre blad på et større.

 

Hvis det er for let for banderne, så prøv med fire eller fem blade.

 

POST 3: RUMFANG AF VAND 

Du skal bruge en bæk/sø/balje og to spande - én som rummer 9 liter og én som rummer 4 liter. Hvor mange forskellige volumer/rumfang kan banderne måle op med de to spande? Lad dem prøve sig frem, ved at hælde vand frem og tilbage mellem spandene.

 

POST 4: AFSTAND

Træk en streg i jorden eller læg en pind - og bed spejderne vurdere afstanden hen til et bestemt træ/sten/andet. Mål selv afstanden op med et målebånd og noter den i din facitliste.

 

POST 5: TID

Hvor lang tid er et minut? Hvert enkelt bandemedlem vurderer tiden fra Posten siger ”Nu” (og starter uret) og til den enkelte mener, der er gået 1 minut.

 

POST 6: VÆGT

Læg forskellige ting ud, som banden skal vurdere vægten af. Det kan være:

 • en grankogle
 • en stor sten
 • en gren
 • et æble
 • meget andet

Banderne kan vurdere vægten ved at løfte og gætte. Med en rafte/et bræt og en trille kan de også selv prøve at lave en vippe-vægt og undersøge hvad tingene vejer. Banderne noterer selv resultaterne. Posten vejer selv, og kender de rigtige svar

 

POST 7: AREAL

Find et afgrænset område - f.eks. en bevoksning af træer, et åbent område, en græsplæne eller noget andet. Mål selv arealet af området op med meterskridt, målebånd eller målehjul og noter dit resultat i facitlisten. Lad banderne gøre det samme. 

Materialer

Post 1: pind + snor + målebånd
Post 2: reb + blade
Post 3: 9 L og 4 L spand (Litermål og 15 L spand)
Post 4: Målebånd
Post 5: minutur (mobiltelefon)
Post 6: Køkkenvægt, bræt og trisse. Div. Der skal vurderes vægten af
Post 7: Målebånd

 • Hvordan har aktiviteten udfordret spejderne?
 • Hvilke af følgende udviklingsområder har aktiviteten ramt: Socialt, fysisk, intellektuelt, følelsesmæssigt, kreativt, spirituelt

 • Hvilket af følgende ord synes du passer bedst til aktiviteten? Sjov, kammeratskab, udfordring, samarbejde, oplevelse, friluftsliv
 • Alle spejdere er forskellige. Tal om hvad I hver især er gode til og tænk over om I udnyttede denne viden under aktiviteten

Kommentarer

Rapportér fejl

Evt. et screenshot af fejlen