Skriv et godt Spejder CV

Som spejder får man tonsvis af erfaringer, der også kan bruges i erhvervslivet. Her kan du lære at skrive et godt Spejder CV.

Oprettet af: Christian Tolstrup
Alder: Trop, Senior, Leder
Aktivitetstype: Kommunikation, Kultur og samfund, Evaluering og refleksion
Varighed: 60-90 minutter

Vejledning

Uddyb dine spejdererfaringer

Som spejder får man tonsvis af erfaringer, der også kan bruges i for erhvervslivet. Men du kan ikke forvente, at din kommende chef ved, hvilke kompetencer og værktøjer spejderlivet giver. Derfor er det ikke nok at skrive, at du er spejderleder på CV’et – det skal uddybes.

 

Men hvordan er det lige, du bedst får uddybet din ledererfaring? Det har vi spurgt Maiken Wildt om. Hun er HR konsulent i Statens Serum Institut og laver vejledningskurset Gillwell i Det Danske Spejderkorps. Hun har taget udgangspunkt i det CV, som spejderlederen Thomas Friis, Dyssegaard Gruppe, plejer at sende med sine ansøgninger.

Fremhæv de kompetencer spejderarbejdet giver

Thomas Friis har lavet et kronologisk CV, men umiddelbart ville Maiken Wildt lave det om til et kompetence-CV. Hendes råd til Thomas Friis kan dog indarbejdes i hans nuværende CV. Det vigtigste er bare at få fremhævet de kompetencer, som spejderarbejdet giver, forklarer Maiken Wildt.
”Thomas skriver bare, at han har været leder fra det år til det år. Det jeg har forsøgt, er at sætte fokus på, hvad det giver af kompetencer.”

Thomas Friis' eget CV

Thomas Friis skriver om sine spejdererfaringer:
I min fritid er jeg som nævnt ovenfor frivillig leder og bestyrelsesmedlem i Det DanskeSpejderkorps. Jeg er selv ”vokset op” i Dyssegaard gruppe, og har været medlem, siden jeg selv var barn, og nyder nu at give en masse gode oplevelser videre til de børn jeg er leder for. I min funktion som spejderleder har jeg ofte medvirket i planlægning og udførsel af arrangementer for op til flere hundrede børn og voksne.

Her anbefaler Maiken Wildt, at Thomas Friis uddyber, hvordan han har medvirket i planlægning og udførelse af arrangementer. Her er hendes forslag til et godt ompetence CV:

Maiken Wildts forslag til det gode kompetence-cv

Resumé

Min interesse for bygningskonstruktioner udspringer fra mit store engagement i spejderarbejdet. I dag har jeg uddannet mig til bygningskonstruktør i specialeretningen konstruktionsprojektering. Jeg synes, det er særlig spændende at … Spejderarbejdet har desuden givet mig en solid erfaring i at samarbejde med andre og arbejde i et organisatoriskperspektiv.

Mine kompetencer falder inden for nedenstående områder:

Projektledelse og planlægning

 • Planlægning og gennemførelse af aktiviteter for 50 børn i kommunalt regi
 • Ressourceplanlægning – tilrettelæggelse af bemanding og tidsplan på større arrangementer
 • Tilrettelæggelse af aktiviteter der sikrer at andre udvikler sig, herunder vurdering af pædagogiske tiltag for at skabe f.eks. god kommunikation på afdelings- og gruppeniveau
 • Arbejde i længerevarende projektperioder med intensive afviklingsforhold, der forudsætter nøje planlægning og høj beslutningskompetence i ”nuet”

Organisatoriske kompetencer

 • Ledelse af møder, bestyrelse og projekter samt ansvarlig for en afdeling af børn i alderen 8-12 år
 • Tilrettelæggelse af en spejdergruppes aktiviteter på årsplan. Herunder udarbejdelse af handlingsplan og identificering af fokusområder for spejderarbejdet.
 • Afrapportering fra aktiviteter til ansvarlig myndighed
 • Kvalitetssikring af gruppens og afdelingens aktiviteter, således at de fremstår som en helhed

Samarbejde og personlig udvikling

 • Motivere andre i stressede situationer samt selv bevare hovedet koldt og træffe beslutning om næste skridt
 • Udvikle andre til at blive selvstændige og ansvarlige
 • Samarbejde med andre – uanset alder, køn og uddannelse, samt sikre vækstbetingelser for godt samarbejde i en gruppe

Vurderings og rådgivningskompetencer

 • Kulturformidler og toneangivende for hensigtsmæssig adfærd
 • Formidle væsentlige informationer til de involverede børn og deres forældre

Referencer

Her skal bestemt også være en DDS’er!!

 • Hvad har spejderne fået ud af aktiviteten?

 • Hvad har du lært af denne aktivitet?

Kommentarer

Rapportér fejl

Evt. et screenshot af fejlen