Jeopardyløb

Spejderfærdigheder omsat til jeopardykoncept udformet i kraft af et rigtig sjovt løb.

Alder: Mini, Junior, Trop, Senior
Aktivitetstype: Pioner og tovværk, Klar dig selv, Samarbejdsøvelser, Kreativitet og håndelag
Varighed: 60-90 minutter

Vejledning

 

Jeopardyløb

Overordnet koncept: Der er 6 kategorier med 5 undergrupper i hver.

Der kan kun være en patrulje på hver post (undergruppe) af gangen. Det burde dog være muligt at have flere på kategoriposten af gangen.

Der gives max 10 point for kategori 1, max 20 for kategori 2, osv.

En kategori 1 forventes at tage max 5 min. En kategori 5 post ca. 25 min.

Der skal være en leder på hver kategori og en ved Jeopardy ”bordet” (7 i alt)

 

Kategoriposter:

 • Danmark 
 • Pionéring og knob 
 • Koder
 • Prøv lykken 
 • Natur 
 • Førstehjælp

 

Danmark

1. Syng første vers af  ”Der er et yndigt land” med vand i munden

2. Woodcraft. Stav ”Danmark” med ting fra naturen

3. Lav 4 Dannebrogsflag og løs quiz om ”Dannebrog”

4. Lav en kongekrone og løs billedquiz om kongehuset

5. Lave ”Demokrati-leg” og løs billedquiz om ministre

 

Point:

1. Gennemført = 10 point

2. 3 point for hvert rigtigt bogstav

3. Spg. 1 max 6 p., spg. 2 max 4 p., spg. 3 max 10 p., spg. 4-8 max 2 p. 

4. 2 point pr rigtig

5. 2-3 point pr. rigtig (afhængig af sværhedsgrad)

 

NB. I 3-5 er det kun besvarelserne på quiz der bedømmes

 

Materialer:

Hvidt papir, farver (rød), pinde, tape/lim

Karton, farver, saks, lim/tape

Sangbog

3 x quiz

 

Pionéring og knob

1. Et knob efter eget valg fra hver enhed incl. Forældre

2. 4 forskellige knob fra 4 forskellige deltagere mens de transporteres af to andre (evt. kongestol)

3. Knob lege. Bind x-antal knob (fx 5) på samme torv, hver patrulje medlem, må kun og skal røre ved torvet med hånd.

4. Placér patruljen 1 meter over jorden

5. Lav et 10 min. Tårn

 

Point:

1. 2 point pr. knob

2. 5 point pr knob

3. 8 point pr gennemført

4. Max 40 point. Gives i forhold til tid, samarbejde og løsning af opgave.

5. Max 50 point og ellers som 4

 

Materialer:

Knobtove; min. 5 stk.

Langt tov til knob: min. 6 m.

Tov; min. 20 stk., instruktion, sisal og pinde til 10 min. Tårn

 

Koder

1. En kode: Morsekode

2.  To koder: Frimurerkode og talkode

3. Sende morsemelding med flag

4. Fire koder: Hvert andet bogstav, A-K kode, omvendt alfabet, kode-ords-kode (kode ord: koder)

5. lave morseapparat, sende en besked. Tre koder: usynlig skrift, kinesisk (baglæns) kode og talkode

 

Point:

1.  10 point ved løsning

2. 10 point pr. kode

3. Afsender 10 point, korrekt modtagelse 20 point

4. 10 point pr. kode

5. Morseapparat 10 point, afsende besked 10 point, 10 point pr kode.

 

Materialer:

Diverse koder, kuglepenne, kodebrydere

Morseflag

Materialer til morseapparat. (husk skruetrækker!)

Lys + tændstikker

 

Prøv Lykken

1. Lav en menneske pyramide

2. Vend tæppet mens hele patruljen står på det

3. Fyld flasken: En balje med vand placeres 10 m. fra en flaske. Hvert medlem får udleveret en ske og der skal fyldes vand i flasken. Alle må løbe hele tiden. Stop når flasken er fuld. (eller på tid)

4. Spille pind (Reglerne findes her: http://www.holbospejderne.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=99999999)

5. Lav en lagkage

Point:

Alle opgaver giver max point ved gennemførelse.

 

Materialer:

Tæppe 

Flaske, vandfad, vand og min. 10 skeer

Pind + pind. Lave en bane

Lagkagebunde, creme, syltetøj, kakao, flormelis, pynt

 

Natur

1. Find 5 ting, der er tegn på forår

2. Navngiv de fugle der hænger rundt om i træerne

3. Find 3 forskellige ”spor” fra dyr. (Fjer, gnavet knogle, lort) Dyrespor på papir

4. Find 5 forskellige dyr. (Vand eller land). Løse quiz om grene, blade og brændværdi.

5. Tænd et bål og rist en skumfidus pr medlem

 

Point:

1. 2 point pr ting

2. 2 point pr fugl

3. 4 point pr ”spor” der findes. 1 point pr spor på papir

4. 4 point pr ting der findes. 1 point for hvert blad. 1 point for brændværdi

5. Tændt bål; 50 point

 

Materialer:

Fugle og skemaer

Dyrespor quiz

Net. Blade og brændværdi quiz

Tændstikker, skumfiduser og kik

 

Førstehjælp 

1. Læg en person i aflåst sideleje. Fortæl om de 4 H’er (Når man ringer 112 - 1: Hvem der ringer. 2; Hvad er der sket. 3: Hvor er det sket. 4: Hvor mange er kommet til skade). 

2. Læg en håndforbinding. Vis hvordan man giver kunstig åndedræt

3. Lav en båre, sæt et plaster på, bær en person 50 meter på båren

4. 4 sedler hæftes på en person.

  Forbrænding 2. grad

  pulsåreblødning

  rensning af sår

  lægge kompres forbinding på

 

5. Lav et teater stykke.

Patruljen får historien og skal så dramatisere historien, samt løse førstehjælpsdelen.

Historien: Biluheld. 3 tilskadekommende. En med chok, en med brækket arm og en bevidstløs med sår i hovedet. De skal ud af bilen, da der er fare for brand.

 

Point:

1. 2 x 5 point

2. 2 x10 point

3. 15 point for båren + plaster. 15 point for transport

4. 10 point pr opgave

5. Dramatisering 10 point

    10 point pr skade = 30 point

    10 point for at tilkalde hjælp

Materialer

 

2 x tæpper
2 rafter
Plaster, kompresforbindinger, elastikbind, sårrense-servietter, vand.
 • Historien om uheldet + ”lapper” til nr. 4
 • 2 x tæpper
 • 2 rafter
 • Plaster, kompresforbindinger, elastikbind, sårrense-servietter, vand.
 • Historien om uheldet + ”lapper” til nr. 4
 • Fugle og skemaer
 • Dyrespor quiz
 • Net. Grene og blade
 • Tændstikker, skumfiduser og kiks
 • Tæppe
 • Flaske, vandfad, vand og min. 10 skeer
 • Brædder og kasser
 • Lagkagebunde, creme, syltetøj, kakao, flormelis, pynt
 • Diverse koder, kuglepenne, kodebrydere
 • Morseflag
 • Materialer til morseapparat. (husk skruetrækker!)
 • Lys + tændstikker
 • Knobtove; min. 5 stk.
 • Tov til knob: min. 6 m.
 • Tov; min. 20 stk., instruktion, sisal og pinde til 10 min. Tårn
 • Hvidt papir, farver (rød), pinde, tape/lim
 • Karton, farver, saks, lim/tape
 • Sangbog
 • 3 x quiz

 • Hvordan var din rolle som leder i aktiviteten?

 • Tog patruljen ansvar for aktiviteten? Både før (forberedelse), under (afvikling) og efter (oprydning)

Kommentarer

Rapportér fejl

Evt. et screenshot af fejlen