Ja/nej stafet

Denne aktivitet er velegnet til en patruljedyst

Oprettet af: Pernille Pedersen
Alder: Trop, Senior
Aktivitetstype: Leg, Kultur og samfund
Varighed: 15-30 minutter

Vejledning

To stole placeres i god løbeafstand fra de to patruljer, som står klar i rækker. Den ene stol er afmærket som "ja-stolen" og den anden som "nej-stolen" (skriv det på et skilt, brug grønt og rødt stof, etc.....).

 
Der stilles nu ja/nej spørgsmål til patruljerne, som løber mod hinanden. De to første konkurrerende patruljemedlemmer for evt. stillet spørgsmålet "Skal man være 15 år for at kunne sidde i gruppens bestyrelse?". Da det rigtige svar er "JA", gælder det om at sætte sig på "ja-stolen", og den anden person går ud af legen (dør - men ikke for bestandig!). Man laver befriere, når man får den rigtige stol. Det gælder altså om at løbe hurtigt, men det vigtigste er, at man svarer rigtigt på spørgsmålene.
 
Legen slutter, når et af holdene ikke har flere løbere tilbage, når der ikke er flere spørgsmål eller når man ikke gider mere.
 
eksempler på Ja eller nej spørgsmål:
 
 • Er der 15 års valgret i DDS? (JA)
 • Betyder demokrati at der er en enkelt, der sidder med magten? (NEJ)
 • Har korpset 3 spejderchefer? (NEJ)
 • Står DDS for Dåse Dasker Safari? (NEJ)
 • Har man som tropsspejder ret til at være med til at godkende sin nye tropsleder? (JA)
 • Kan man stemme til et folketingsvalg som 15årig? (NEJ)
 • Skal der sidde forældre i gruppens bestyrelse? (JA)
 • Er minimums antallet af bestyrelsesmedlemmer 6? (JA)
 • Kan man som ung under 18 sidde i bestyrelse? (JA)
 • Skal der være 2 kasserere i en gruppe? (NEJ)
 • Er det et krav fra korpset, at der skal strikkes på bestyrelsesmøderne? (NEJ)
 • Findes der en øvre aldersgrænse for hvornår man ikke må sidde i bestyrelsen længere? (NEJ)

Materialer

To stole

Et JA og et NEJ skilt

 • Hvad fungerede godt?
 • I hvor høj grad opfyldte aktiviteten det formål du havde med den?

 • Hvad kan gøres for at aktiviteten bliver mere udfordrende?
 • Hvilket af følgende ord synes du passer bedst til aktiviteten? Sjov, kammeratskab, udfordring, samarbejde, oplevelse, friluftsliv

Kommentarer

Rapportér fejl

Evt. et screenshot af fejlen