Tur i nodefeltet

Træn din rytmesans i nodefelterne

Oprettet af: Pernille Pedersen
Alder: Mini, Junior, Trop
Aktivitetstype: Leg, Drama og Musik
Varighed: <15 minutter

Vejledning

Tegn et kvadrat og opdel det i 4 lige store felter. I felterne skriver du forskellige nodeværdier, fx helnode, halvnode, fjerdedelsnode og ottendedelsnode.

Du sætter et stykke musik på musikanlægget og trykker play. Det gælder nu om at gå rundt i de fire forskellige felter, men for hvert felt må du kun skifte fod ifht. nodeværdien i det pgl. felt.

I helnoden går du 1 skridt pr. 4 slag, dvs. at du går på 1 i en takt.

I halvnoden går du 2 skridt pr. 4 slag, dvs. at du går på 1 og 3 i en takt.

I fjerdedelsnoden går du 4 skridt pr. 4 slag, dvs. at du går på pulsslagene 1, 2, 3, 4.

I ottendelsnoden går du 8 skridt pr. 4 slag, dvs. at du går på et, og, to, og, tre, og, fire, og.

Dette giver deltagerne en mulighed for at mærke pulsen i musikstykket.

Materialer

Musikafspiller

CD

Optegningsmulighed

  • Hvad har spejderne fået ud af aktiviteten?
  • Hvis du skulle lave aktiviteten igen, er der så noget du ville gøre anderledes?

  • Hvad gjorde at det var en god aktivitet?
  • Hvad kunne gøres for at aktiviteten blev mere udfordrende?

Kommentarer

Rapportér fejl

Evt. et screenshot af fejlen