Skodløbet

- et færdigpakket løb om forurening i tobaksindustrien. Billede taget af Morten Bjerrum Larsen.

Alder: Trop, Senior
Aktivitetstype: Klar dig selv, Sundhed, Klima og Miljø, Kultur og samfund
Varighed: 90-120 minutter

Vejledning

Et løb med tre poster

Skodløbet er lavet i samarbejde med tropsspejdere fra Pilehave og Solvang gruppe i Glostrup og Vallensbæk.
Formålet med løbet er primært at lære de unge om forurening fra tobaksindustrien – og sekundært at tænke i højere grad over, hvor meget store industrier forurener vores verden, og hvor uetisk de arbejder - især i fattige lande.

 

Løbet har tre poster og kan gennemføres på ét møde af 2 timers varighed.
To poster skal bemandes og én er død.

Løbets forløb

Løbet er struktureret på følgende måde:
20 min – almindelig velkomst, introduktion til emnet og indledende refleksion over forurening i verden.
60 min – hver patrulje er 20 min på hver post + transport mellem posterne.

 1. Post 1: Spejderne lærer om tobaksplanter og udvinder saft af blade
 2. Post 2: Spejderne skal samle og lære om forurening fra cigaretskod
 3. Post 3: Spejderne skal selv samle information om tobaksforurening på nettet og tegne det

20 min – afsluttende refleksion, hvad lærte vi, der kan bruges videre

 

I alt 1 time og 40 min.

 

Placér én af løbets poster indenfor eller et sted, hvor man kan sidde ned under
overdække. De sidste to poster må gerne ligge et sted udenfor på spejdergrunden.

Refleksion før og efter

Start med at spørge spejderne, hvordan de selv bruger naturen og om de selv tænker over, hvilke aftryk de sætter som spejdere. Spørg dem, hvad de ved, om forurening i Danmark og verden.

Husk også at give tropsspejderne mulighed for at reflektere over, hvad de har lært efter løbet og hvad de kan tage med sig derfra.

 

Post 1 - Udvind saft af en plante

Postens forløb
På denne post skal tropsspejderne lære om, hvor hård en tobaksplante er ved vores fælles jord. Tal om det med udgangspunkt i en almindelig gren eller plante fra jeres spejdergrund. Tropsspejderne skal finde et par friske grene med blade på. Placér dem på et bord. Forklar dem, at nu har vi ikke rigtige tobaksplanter, men vi kan lege,
at det her er tobaksplanter. Spejderne skal forsøge at udvinde så meget saft ved at vride bladene, som de overhovedet kan, og de skal forestille sig, at der er nikotin i den saft.

 

Til den postansvarlige:
Her er vigtig forhåndsviden til at snakke med tropsspejderne om på posten:

 • At en tobaksplante udpiner jorden og gør det svært at dyrke korn på jorden efterfølgende.
 • At en tobaksplante sprøjtes med flere tusinde kemikalier, som trænger ned og forurener vores drikkevand og slår vores bier ihjel.
 • Hver time brændes et areal svarende til Spejdernes Lejr 2017 af og meget af tømmeret bruges til at tørre tobaksblade.
 • Der bruges svarende til 600 mio. rafter til at lave cigaretter om året. Og ét træ fældes for hver 300 cigaretter.
 • At nikotin, som er en plantegift og gør én afhængig, er i saften i bladene.

Læs mere her: http://www.emro.who.int/tfi-campaigns/2017/tobacco-and-sustainabledevelopment.html

 

Post 2 - Find cigaretskod på tid

Postens forløb
Udstyr tropsspejderne med en spand eller to og gribetænger eller gummihandsker. Udpeg et områder, hvor de skal se, hvor mange cigaretskod de kan finde på 10 min. Cigaretskod er den mest udbredte form for affald i vores natur og den største kilde til plastikforurening.
Tal efterfølgende med de unge om, hvad de tænker om det.


Til den postansvarlige:
Her er vigtig forhåndsviden til at snakke med tropsspejderne om på posten:

 • Spørg dem, om de lægger mærke til cigaretskod på gaden
 • Det anslås, at der hver dag smides 9 mio. cigaretskod i naturen i Danmark. (https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/cigaretskod-indtager-danmark?publisherId=90561&releaseId=1903166)
 • Stablede man dem ovenpå hinanden, så ville bunken hver dag være 18 km høj.
 • Et cigaretskod bliver til mikroplast og forsvinder ud i vores grundvand, og forurener vores natur med kemikalier. (https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/passiv-rygning/udendoers-rygning/cigaretskod/)

 

Læs mere her: https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/passiv-rygning/udendoersrygning/cigaretskod/

 

Post 3 - Find ny viden og tegn

Postens forløb
På denne døde post skal tropsspejderne have udleveret noget A3 papir, tuscher og blyanter, og sidde omkring en computer.

 

På computeren skal følgende sider være åbne:

 • https://www.thetruth.com/categories/environment/fact
 • https://tobaccoatlas.org/topic/environment/
 • http://www.emro.who.int/tfi-campaigns/2017/tobacco-and-sustainable-development.html

Nu skal tropsspejderne søge på siderne og finde de tre mest overraskende pointer, som de ikke vidste i forvejen og skrive og tegne dem på papiret. Spejderne må være lige så kreative, som de har lyst til.
Tag deres flotte tegninger med til den afsluttende refleksion.

Materialer

Gribetænger eller gummihandsker til hvert patruljemedlem
En spand pr patrulje.
A3 papir
Tuscher, farveblyanter, blyanter etc.
En computer med internet
Et par grene med friske blade på (alternativt en tomatplante)

 

Læs mere om røgfri til spejder her: https://dds.dk/artikel/rogfri-til-spejder-aktiviteter-og-materialer-omkring-rygning

 • Hvad har spejderne fået ud af aktiviteten?
 • I hvor høj grad opfyldte aktiviteten det formål du havde med den?
 • Hvad har du lært om spejderne?

 • Hvad har du lært af denne aktivitet?

Kommentarer

Rapportér fejl

Evt. et screenshot af fejlen