En, jeg holder af er anderledes fordi…

Leges bedst efter at spejderne har lært legen ”Hjemme hos os er vi anderledes fordi…” at kende.

Alder: Mini, Junior
Aktivitetstype: Leg, Kultur og samfund
Varighed: <15 minutter

Vejledning

Legen kan laves indendørs eller udendørs, bare der er plads til at spejderne kan løbe.

Her er det beskrevet som en udendørsleg, nærmest som en stafet, men det kan også være en rundkreds man løber rundt om, eller som en stoleleg.

 

Hele flokken står samme sted. På skift skal man sige noget, som måske er anderledes end andre. Det kan være at man altid spiser morgenmad sammen, eller at far hejser flaget hver søndag, eller at man spiser torsk juleaften, eller … Alle der har samme skik bliver stående, mens resten løber rundt om flagstangen og tilbage.


Når alle har sagt deres ”En, jeg holder af er anderledes fordi …”, skulle alle spejderne gerne være forpustede og varme, foruden at de har indset at ingen af os har fuldstændig ens ”kultur” eller ”plejer” er det samme alle steder.

Materialer

Billede taget af: Morten Voltelen

  • 2. Opdagede spejderne at formålet med legen er, at spejderne skal indse at der er mange forskellige skikke / kulturer, og det er ok?
  • Hvis ja, hvad var det så i legen, der gjorde at de fik den indsigt?
  • Hvis nej, hvad skal man så gøre en anden gang for at de får den indsigt?

  • Har du før tænkt over, at du holder af én, der er anderledes?
  • Hvad var du mest forbavset over?
  • Hvad har du lært ved denne leg?

Kommentarer

Rapportér fejl

Evt. et screenshot af fejlen