Gennemførelse af et kulturmøde

Spejderne gennemfører et på forhånd aftalt møde med personer fra en anden kultur.

Alder: Mini, Junior
Aktivitetstype: Kultur og samfund
Varighed: 90-120 minutter

Vejledning

Forberedelsen af mødet ligger under vejledningen til aktiviteten ”Forberedelse af Kulturmøde”, så det er en god ide at læse beskrivelsen af denne aktivitet først. Her har spejderne planlagt et møde med personer fra en ’anden’ kultur, fx fra et andet spejderkorps,  FDF, med indvandrerbaggrund, fra et andet trossamfund, eller måske en anden sports-/fritidsaktivitet, som fx karate.

 

Som en del af planlægningen er der lavet en plan, som støtter afvikling af selve kulturmødet. Heri indgår overvejelser omkring hvordan mødet indledes/afsluttes; bestemte aktiviteter (for eks. en leg, spejdersang, en optræden) og måske også mad/drikke. Tanken er, at mødet fungerer lidt som en dialog, hvor såvel spejderne som den gruppe, de har aftalt at mødes med, viser og fortæller noget om deres kultur. Husk at sætte tid af til spørgsmål – det er vigtigt at både spejderne og den anden gruppe har mulighed for at stille undersøgende spørgsmål, så de får ny viden med hjem, der måske/måske ikke kan afkræfte nogle af deres forestillinger.

 

Hvis kulturmødet foregår hos de andre er det mødetid, samt transport til og fra, der skal fremgå af planen.

Materialer

De materialer der er planlagt under forberedelsen til kulturmødet, fx hvad der skal serveres for gæster eller ting der er planlagt for at give et indtryk af egen kultur til gæsterne.

 

Foregår mødet hos andre har man måske medbragt ting fra egen kultur, fx patruljestandere, og kan fortælle noget ud fra de medbragte ting.

  • Hvad har spejderne fået ud af aktiviteten?
  • Gav det nye idéer til fremtidigt spejderarbejde?
  • Gav det nye netværk for jer?

  • Lærte I noget nyt, noget I ikke vidste i forvejen?
  • Var det noget I kunne tænke jer at gøre igen?

Kommentarer

Rapportér fejl

Evt. et screenshot af fejlen