Rettighedsløbet

Kender du børnekonventionen? Har du lyst til at se nærmere på den på et løb? Denne aktivitet er et løb baseret på børnekonventionens 54 punkter.

Oprettet af: Mikkel Vestergaard
Alder: Junior, Trop, Senior, Leder
Aktivitetstype: Samarbejdsøvelser, Kommunikation, Leg, Drama og Musik, Kultur og samfund, Evaluering og refleksion
Varighed: 30-60 minutter

Vejledning

INTRO

Denne aktivitet er et løb baseret på børnekonventionens 54 punkter.

Hver af de 36 poster indeholder en mindre aktivitet, spørgsmål der kræver eftertanke eller små historier. Deltagerne vil bl.a. skulle diskutere, interagere med andre spejdere, finde på en leg og reflektere over hvilke rettigheder, der gælder her hjemme og i udlandet.

 

Løbet er opdelt i forskellige ruter; fra korte lette ruter til ruter for dem med mod på en udfordring.

 

Tilpas løbet så I får mest muligt ud af det.

Dette løb blev brugt under Spejdernes Lejr 2017 for Børns Rettigheder gruppen.

---------------------------------------------------------------------------------

RUTEBESKRIVELSER

Der findes 5 forskellige ruter på Rettighedsløbet.

Ruterne er af forskellig længde, men ikke af forskellig sværhedsgrad.

Man kan sagtens lave sine egne ruter, men disse er forslag til en varieret tur igennem posterne.

 

Hurtigruten - 6 poster

Blå løjpe - 12 poster

Medianen - 18 poster

Hard mode - 24 poster

Den legendariske hike - 36 poster

 

Hurtigrutens poster:

2, 3, 5, 11, 14, 23

 

Blå løjpe poster:

11, 10, 9, 7, 8, 12, 21, 17, 26, 20, 22

Medianen poster:

23, 24, 1, 5, 3, 12, 21, 2, 19, 20, 15, 16, 13, 27, 30, 29, 31, 32

 

Hard mode poster:

14, 24, 9, 7, 8, 1, 10, 18, 4, 21, 28, 17, 25, 26, 22, 19, 15, 16, 13, 31, 27, 30, 33, 34

Den legendariske hike poster:

23, 14, 11, 24, 9, 7, 8, 1, 10, 5, 18, 4, 3, 21, 12, 6, 36, 35, 28, 2, 17, 25, 26, 19, 22, 13, 20, 15, 16, 31, 27, 30, 29, 32, 33, 34

 

---------------------------------------------------------------------------------

POSTER

Post 1

Artikel 1 beskrivelse:

Rettighederne i børnekonventionen gælder for alle mennesker under 18 år

 

Opgave:

Børnekonventionen gælder for alle børn. Børn er alle der er under 18 år. I skal nu finde en person under 18 år. Få personen til at indrømme, at han/hun er et barn - uden at du/I bruger ordet ‘barn’ - altså få personen til selv at sige at han/hun er et barn. Fortæl nu ham/hende at han/hun har rettigheder og fortæl hvilke!

 

Post 2

Artikel 2 beskrivelse:

Staten forpligtes til at beskytte børn mod alle former for diskrimination. Rettighederne gælder uanset dit sprog, din religion, din hudfarve, dit køn, din etnicitet eller nationalitet, din kultur, dine værdier, om du har et handicap, om du er rig eller fattig, hvor dine forældre kommer fra og hvad de laver. Intet barn skal

behandles uretfærdigt af nogen grund.

 

Opgave:

Spørgsmål til alle i patruljen:

• Hvilke grunde er der til at rettighederne ikke gælder for et barn?

• Hvilke samfundsgrupper gælder børnekonventionen ikke for?

• Hvis man nu har flere penge, end dem man kender og ens forældre har vigtigere stillinger end andres forældre, hvilke rettigheder har man så som andre ikke har?

• Er der religioner, hudfarve, køn, handikap, der giver én flere rettigheder end andre i børnekonventionen? Hvilke? Hvorfor/hvorfor ikke?

 

Post 3

Artikel 3 beskrivelse:

Samfundet skal gøre det, der er bedst for dig. Når der tages beslutninger, skal voksne tænke over, hvordan beslutningerne påvirker børn.

Opgave:

Spørgsmål til alle i patruljen:

• Hvad skal samfundet gøre, for at du har det godt?

• Hvilke regler skal der til, for at du har det godt og føler dig beskyttet?

• Er der særlige ting, som voksne skal tænke mere over end de gør i forvejen, når de træffer beslutninger om børn?

• Hvordan kan voksne træffe beslutninger om at beskytte børn mere?

• Begrænser de voksne ikke børnene ved at træffe for mange beslutninger om at beskytte børnene?

 

Post 4

Artikel 4 beskrivelse:

Staten er ansvarlig for at sikre at dine rettigheder er beskyttet. Staten skal hjælpe din familie med at beskytte dine rettigheder og skabe mulighed for at du kan udvikle dig og opnå dit potentiale.

Opgave:

Tegn og fortæl om, hvordan du tror/oplever at staten beskytter dine rettigheder og hvordan den hjælper din familie med at skabe mulighederne for at du kan udvikle dit potentiale mest muligt. Eller illustrer hvordan den ikke beskytter dine rettigheder og hvordan den ikke hjælper din familie. Man må gerne tegne sine følelser eller lave diagrammer over hvad man mener. Fremvis og forklar til resten af patruljen.

 

Post 5

Artikel 5 beskrivelse:

Familien har ansvaret for at hjælpe dig med at bruge og beskytte dine rettigheder.

 

Opgave:

Ofte tænker man ikke over at man gør brug af en rettighed før nogen forhindrer dig i det. Som for eksempel hvis du ikke må sige din mening (se evt. artikel 12)

•  Hvordan hjælper din familie dig med at bruge og beskytte dine rettigheder?

•  Hjælper andre end din familie dig med det?

Find hver især et eksempel, hvor I har fået hjælp af jeres familie eller andre, til at bruge eller beskytte jeres rettigheder og fortæl det til gruppen.

 

Post 6

Artikel 6 beskrivelse:

Du har ret til at leve og udvikle dig.

 

Opgave:

Fabler er korte fortællinger hvor personerne er dyr, planter eller livløse ting, og hvor historien ofte har en morale. Skriv eller digt en fabel, der omhandler det at leve og udvikle sig, samt retten til

at leve og udvikle sig.

 

Post 7

Artikel 7 beskrivelse:

Du har ret til et navn og en nationalitet fra du bliver født. Du har ret til at kende og blive passet af dine forældre.

 

Opgave:

Hver person i patruljen skal nu fortælle om sig selv:

• Hvem er du?

• Hvad hedder du (dit fulde navn)?

• Hvorfor hedder du det du gør (hvis du ved det)?

• Hvor er du født?

• Hvem er dine forældre og hvilke søskende har du?

 

Post 8

Artikel 8 beskrivelse:

Du har ret til en identitet. Det vil sige staten skal anerkende og beskytte dit navn, nationalitet og dine familierelationer.

 

Opgave:

Spørgsmål til alle i patruljen:

•  Hvad betyder det at have en identitet?

•  Hvorfor er det vigtigt for dig at have en identitet?

•  Hvad ville der ske, hvis staten ikke beskyttede dit navn og dine familierelationer?

•  Hvad ville kunne ske, hvis staten ikke hjalp med at beskytte dine rettigheder?

 

Post 9

 

Artikel 9 beskrivelse:

Du har ret til at bo sammen med dine forældre, medmindre det er dårligt for dig. Du har ret til at have kontakt til begge dine forældre, hvis du ikke bor sammen med en eller begge.

Opgave:

Selvom det nogen gange er træls, besværligt og/eller irriterende at have forældre, har det alligevel visse fordele. Lav en liste over de fordele det har at have forældre. Ud fra listen over fordele skal du skrive et brev til dine forældre, hvor du fortæller dem om de fordele. Om du sender/giver dem brevet eller ej er op til dig selv.

 

Post 10

Artikel 10 beskrivelse:

Hvis du bor i et andet land end dine forældre, har du ret til at flytte til samme land som dem. Du har ret til kontakt til begge dine forældre, selvom de bor i forskellige lande.

 

Opgave:

Spørgsmål til alle i patruljen:

•  Hvis denne artikel ikke eksisterede, hvordan ville verden så se ud?

•  Hvem ville blive ramt, hvis denne artikel ikke eksisterede?

•  Hvordan ville det have indflydelse på dig?

•  Overholder alle konventionens medlemmer denne artikel - og gør Danmark?

•  Hvor hurtigt synes I, man skal blive flyttet til ens forældres land, hvis man bor i et andet?

 

Post 11

Artikel 11 og 35 beskrivelse:

11: Du har ret til at blive beskyttet imod kidnapning.

35: Ingen må kidnappe eller sælge dig.

Opgave:

I skal nu finde på en leg/spil der omhandler kidnapning. I legen/spillet skal der indgå beskyttende elementer over for kidnapning.

•  Hvordan beskytter man imod kidnapning?

•  Hvornår er man kidnappet?

•  Hvorfor er det ikke i orden at kidnappe folk?

Husk: man må ikke kidnappe folk, men at lege det med andre, der har sagt, de godt vil være med, er helt i orden. Kidnapning i Danmark kan give 12 års fængsel efter straffelovens §216.

 

Post 12

Artikel 12 beskrivelse:

Du har ret til at udtrykke din mening i sager, der handler om dig, og til at din mening skal høres og respekteres.

 

Opgave:

I Danmark har alle lov til at sige sin mening om alt - det kaldes for ytringsfrihed. Det har man ikke i alle lande, men alligevel gælder børnekonventionen også der.

•  Hvordan kan dette punkt i børnekonventionen bruges i andre lande, hvor der ikke er ytringsfrihed?

•  Hvilke slags sager tror I der menes, når de skriver “sager der handler om dig”?

•  Bliver dette punkt brugt i spejdersammenhæng, og I så fald, hvordan?

•  Hvordan bliver vi bedre til ikke kun at udtrykke vores egne meninger, men til at respektere andres?

 

Post 13

Artikel 13 beskrivelse:

Du har ret til at udtrykke dine følelser og tanker medmindre det krænker andres rettigheder. Du har ret til at søge, modtage og dele information.

Opgave:

Nu har du chancen! Du/I skal nu udtrykke jeres følelser og tanker (uden at krænke andres rettigheder) og dele det med andre! Det kan være I har haft en fantastisk dag og gerne vil fortælle verden det, med en lille film som bliver lagt på sociale medier. Det kan også være at I vil give jeres oplevelse på lejren/turen en middelkarakter og I vil skrive et langt digt om det (som I så kan fremføre for jeres leder). Det kan også være I har haft en dårlig oplevelse indtil nu og gerne vil af med noget frustration. Emnet er frit, blot du/I bruger jeres rettigheder til at søge, modtage og dele information.

 

Post 14

Artikel 14 beskrivelse:

Du har ret til frit at vælge og praktisere din tro.

 

Opgave:

Spørgsmål til alle i patruljen:

•  Har I alle i patruljen en tro?

•  Hvilken slags tro har I - religiøse eller ikke religiøse?

•  Hvorfor har I den tro I har?

•  Er det okay at fejre jul, selvom man er muslim - eller en fra en anden trosretning?

•  Kan man godt fejre eid-fest som buddhist - eller en fra en anden trosretning?

•  Giver det mening at staten støtter religiøse højtider?

•  Hvis Danmark ikke havde en statsreligion, ville der så være færre kristne i Danmark?

•  Skal vi afskaffe de Danske helligdage - folk tager jo kun i kirke til jul alligevel?

•  Er det i orden at have en ateistisk kirkeminister?

 

Post 15

Artikel 15 beskrivelse:

Barnet må medvirke i og starte en forening.

 

Opgave:

Allerede nu er du i gang med at bruge denne rettighed, for som spejder medvirker du i en forening - nemlig et af spejderkorpsene.

Spørgsmål til alle i patruljen:

•  Hvis du skulle starte en forening, hvilken skulle det så være?

•  Hvilke slags foreninger er der mangel på, synes I?

•  Hvilke synes I der er for mange af?

Bliv enige om en forening I alle godt kunne tænke sig fandtes - og lav den måske selv!

•  Hvilke regler skal der til, for at jeres forening kan eksistere og vokse så jeres budskab bliver spredt?

 

Post 16

Artikel 16 beskrivelse:

Du har ret til privatliv.

Opgave:

I har alle ret til et privatliv. I har nu 10-20 minutter, hvor I ikke skal noget. Det er alene-tid, hvor man ikke snakker sammen. Man må godt gå en tur eller tage sig en slapper i græsset. Lad telefonen ligge i lommen/tasken og bare nyd, at du/I ikke skal noget andet end bare at være der, hvor I er.

 

Post 17

Artikel 17 beskrivelse:

Du har ret til at information fra både nationale og internationale kilder. F. eks. via bøger, tv, radio, aviser og internet.

 

Opgave:

Informationsleg:

I skal nu hver især finde 5 fakta, som de andre ikke ved. Informationerne kan findes hvor som helst - bøger, blade, internettet, kloge mennesker eller noget helt andet. Det er vigtigt, at de fakta I finder er rigtige, så undersøg grundigt, før I kommer med et fakta (hvis I finder en side på internettet, der siger at månen er lavet af grøn ost, skal I f. eks. ikke tage det for gode varer). Når alle har fundet 5 fantastiske fakta, skal i læse dem op for hinanden en efter en. Hvis det fakta man siger er helt korrekt og ingen vidste det før, får man 1 point. Hvis det man siger er forkert eller en anden i patruljen kender det fakta allerede, får man ikke noget point. Vinderen er den med flest point til slut.

 

Post 18

Artikel 18 beskrivelse:

Du har ret til primært at blive opdraget af dine forældre (eller værge).

 

Opgave:

Spørgsmål til alle i patruljen:

•  Hvad ville der ske, hvis forældre ikke måtte opdrage børn?

•  Hvordan ville samfundet se ud?

•  Hvordan ville det være at gå i skole?

•  Hvordan vil det være for voksne, hvis ingen havde fået en opdragelse - heller ikke dem selv?

•  Hvis staten overtog alt form for opdragelse, hvilken indvirkning ville det have?

 

Post 19

Artikel 19 beskrivelse:

Du har ret til at blive beskyttet mod både fysisk og psykisk mishandling. Du har ret til hjælp og støtte, hvis du er blevet udsat for mishandling.

 

Opgave:

Spørgsmål til alle i patruljen:

•  Hvad vil det sige at blive fysisk mishandlet?

•  Hvad betyder det at blive psykisk mishandlet?

•  Hvilken slags hjælp har man brug for, hvis man er blevet udsat for fysisk mishandling?

•  Hvilken slags hjælp har man brug for, hvis man er blevet udsat for psykisk mishandling?

•  Hvor får man den hjælp?

•  Ved man altid, at man har brug for hjælp?

 

Post 20

Artikel 20 og 21 beskrivelse:

20: Du har ret til særlig beskyttelse, hvis du har mistet dine forældre eller familie. F. eks. en plejefamilie eller adoption.

21: Du har ret til kun at blive adopteret, hvis det er det bedste for dig.

 

Opgave:

Der findes desværre mange børn, der på den ene eller anden måde har mistet sine forældre. Mange af dem klarer sig heldigvis rigtigt godt, men det er pga. den støtte de får. F. eks. ved at blive adopteret af en anden familie eller komme i en plejefamilie. Der er skrevet mange historier, fortællinger, sange, skuespil og meget andet, om mennesker, der på den ene eller anden måde er blevet forældreløse. Find frem til ca. 1 pr. deltager af disse fortællinger og fortæl om deres oplevelse. I kan evt. søge inspiration på internettet eller via andre medier.

 

Post 21

Artikel 22 beskrivelse:

Du har særlig ret til beskyttelse og hjælp, hvis du er flygtet fra dit hjemland.

Opgave:

Spørgsmål til alle i patruljen:

•  Hvilken form for hjælp har man brug for når man flygter?

•  Hvem giver denne hjælp og beskyttelse?

•  Kan du forestille dig en situation, hvor du selv blev tvunget til at flygte?

•  Hvor og hvordan ville du søge hjælp?

 

Post 22

Artikel 23 beskrivelse:

Du har ret til den bedst mulige omsorg, uddannelse og hjælp, hvis du har et handicap, for at styrke din selvtillid og dine muligheder for at leve et indholdsrigt og aktivt liv.

 

Opgave:

Fordel følgende handicap ligeligt i jeres gruppe. En person kan også have flere handicap. F. eks. stum, blind (bind for øjnene) eller mangler en arm (en arm under uniformen). Patruljen skal nu lave en line der indeholder noget fra hver person (tørklæde, snørebånd, knobreb osv.), herefter skal alle deltagere stille sig op på række efter alder mens de holder fast i snoren. Når opgaven er løst bliver alle legens

handikap ophævet igen.

Spørgsmål til alle i patruljen:

•  Hvilken hjælp havde den enkelte havde brug for?

•  Fik alle den hjælp de havde brug for?

•  Var det svært at gøre sig forståelig?

 

Post 23

Artikel 24 beskrivelse:

Du har ret til det bedst mulige niveau af sundhed, sundhedsydelser og lægehjælp, rent vand, sund mad, rene og sikre omgivelser og information, der kan hjælpe dig med at forblive sund og rask.

 

Opgave:

Mange steder i verden er der ikke tilstrækkelig lægehjælp, rent vand eller sikre omgivelser. Læs følgende historie om Shebnaz og Ganesh fra Indien:

Shebnaz bor i Indien. Hun er 11 år gammel, men hun går ikke i skole. I stedet arbejder hun sammen med resten af sin familie på et teglværk. Et teglværk er en slags fabrik, hvor man laver mursten. Man tager ler, former det til en firkant og brænder det i en stor ovn. Og så kommer der mursten ud af det. Det er hårdt arbejde. Shebnaz putter leret i forme sammen med andre børn på hendes egen alder. Leret er tungt, og Shebnaz har tit ondt i ryggen og armene, når hun er færdig med at arbejde. Men hun er nødt til at gøre det for at tjene penge til familie. Shebnaz tænker på sin storebror Ganesh.

Ganesh arbejdede også på teglværket, men for et par år siden kom der nogle folk fra en stor avis. De ville skrive en historie om, hvor dårligt børnene på teglværket havde det. Ganesh fortalte folkene fra avisen, hvordan det var at arbejde der, men da ejeren af teglværket så historien i avisen, blev han meget vred på Ganesh. Han blev så vred, at han betalte nogle folk for at tæve Ganesh. I dag arbejder Ganesh ikke længere i teglværket. Da han fik tæv, brækkede hans ene arm, og der var ikke råd til at sende ham på hospitalet. Derfor groede den forkert sammen, og i dag kan han ikke bruge den.

Tekst: Hans Stavnsager – Fra DUI-LEG og Virke Børn har ret hæfte

Spørgsmål til alle i patruljen:

•  Gjorde Shebnaz og Ganesh det rigtige i historien?

•  Hvordan er sundhedsvæsnet her på lejren/turen – og hvor?

•  Hvad gør I så, hvis nogen kommer ud for en ulykke - og hvordan?

 

Post 24

Artikel 25 beskrivelse:

Hvis du er i pleje eller på anden måde bor væk hjemmefra, har du ret til regelmæssigt at få tjekket at du bor godt.

 

Opgave:

Silas bor hos sin plejefamilie i Herning. Silas har kontakt med Ole fra kommunen, for Ole vil gerne sørge for at Silas har det godt. Ole skal kunne dokumentere overfor sin chef, at han har været ude på besøg hos Silas og at Silas har det godt, men Oles tjekliste er blevet væk!

I skal nu hjælpe Ole med at lave en ny tjekliste, som han kan bruge når han skal besøge Silas. Oles chef skal også blive glad, når Ole kommer tilbage fra besøget, så sørg for at I får alt med.

 

Post 25

Artikel 26 beskrivelse:

Du har ret til hjælp fra din stat, hvis du er fattig eller i nød.

 

Opgave:

Læs følgende historien om Maija fra Letland:

Maija er 7 år og bor på et børnehjem i Letland. Maijas mor var kun 15 år gammel, da Maija blev født, og hun kunne ikke tjene penge nok til at beholde Maija. Hendes familie var også fattige, så de kunne heller ikke tage sig af endnu et barn. Derfor endte Maija på et børnehjem for forældreløse børn. Børnehjemmet er stort og ligger i en gammel skole. Der bor mange børn, og Maija er nødt til at dele et værelse sammen med 5 andre piger. Men selvom børnehjemmet stadigvæk er fattigt, så er det alligevel blevet malet i farver, som børnene selv har valgt, og der er kommet meget mere legetøj. Det meste af legetøjet er brugt og er givet til børnene på børnehjemmet af børn fra andre lande. Men det har Maija ikke noget imod – det vigtigste er, at der er noget at lege med.

Maija drømmer tit om, at hendes mor en dag vil komme og hente hende. Hun vil allerhelst bo sammen med sin egen familie. Men så længe det ikke kan lade sig gøre, er hun glad for at bo på børnehjemmet. Der er ikke så meget plads, men der er altid voksne, som er klar til at trøste, hvis man er ked af det. Og så er der masser af legekammerater.

Tekst: Hans Stavnsager – Fra DUI-LEG og Virke Børn har ret hæfte

Spørgsmål til alle i patruljen:

•  Hvordan ville I selv reagere, hvis I var i Maijas sted?

•  Har vi også børn som Maija i Danmark?

 

Post 26

Artikel 27 beskrivelse:

Du har ret til mad, tøj, sikkerhed og opfyldelse af dine basale behov.

Opgave:

Spørgsmål til alle i patruljen:

•  Hvad er jeres basale behov?

•  Hvad sker der med dig, når du ikke får nogen af dine basale behov dækket?

•  Hvor længe kan du gå, uden at få dækket mindst et af disse?

Debat:

•  Skal det være muligt at betale sig til en bedre behandling end den som alle får på de danske hospitaler?

•  Skal man kunne betale sig til at få en enestue på hospitalet?

•  Hvordan kan det være, at der også er rige lande, der accepterer, at nogle af

børnene i landet ikke får den bedst mulige behandling?

 

Post 27

Artikel 28 og 29 beskrivelse:

28: Du har ret til at gå i skole og få god undervisning.

29: Din undervisning skal hjælpe dig med at udvikle din personlighed og dine evner, samt forberede dig på et aktivt liv som voksen, fremme din respekt for menneskerettighederne og udvikle respekt for miljøet, dine egne og andre kulturelle og nationale værdier.

Opgave:

Hvad er god undervisning? I skal nu finde frem til, hvordan den bedste undervisning bliver udført! I skal finde frem til principperne bag undervisningen og hvad der gør, at den er god. Tænk over hvad der motiverer jer selv og om andre arbejder bedre på en anden måde end I gør.

 

Post 28

Artikel 30 beskrivelse:

Du har ret til at tale dit eget sprog og praktisere din egen kultur og religion.

 

Opgave:

I skal nu opfinde jeres helt egen kultur, religion og/eller sprog!

•  Hvilken slags kultur vil I lade jer inspirere I?

•  Hvad skal være kernen i jeres kultur?

•  Hvilke værdier vil I bygge jeres samfund op på?

•  Skal der være en religion og i så fald, hvilken form for religion skal det være?

•  Hvilket sprog skal I tale - et der allerede eksisterer eller et I selv finder på nu?

•  Skal kulturen være hemmelig og udbredes i skyggerne af det miljø I allerede befinder jer i eller skal det råbes højt og klart i alle egne af verden hvad I står for og hvad I laver?

 

Post 29

Artikel 31 beskrivelse:

Du har ret til hvile, fritid og leg og deltagelse i kulturelle og kreative aktiviteter.

Opgave:

Del 1:

Beskriv den perfekte dag for jer alle sammen. Hvordan er dagen delt op mellem forskellige aktiviteter, såsom hvile, arbejde/skole, fritidsaktiviteter osv. Hvilke kulturelle og kreative aktiviteter skal alle have adgang til?

Del 2:

I skal lave en aktivitet, som andre kan deltage i. Aktiviteten skal handle om børns rettigheder og hvad I har lært. Aktiviteten kan enten afholdes lige nu, hvor I står nu eller på et senere tidspunkt et andet sted på lejren/turen.

 

Post 30

Artikel 32 beskrivelse:

Du har ret til beskyttelse mod arbejde, der er farligt for dit helbred, undervisning og udvikling. Hvis du har et arbejde, har du ret til sikkerhed på arbejdspladsen og en retfærdig løn.

Opgave:

Velkommen på arbejdsmarkedet!

I skal nu ud og finde noget arbejde I kan udføre. Det kan være en gruppe skal have hentet vand, gravet en bålplads eller at nogen skal have hjælp med at flytte nogle 10,43 meter høje marmorsøjler til en genopførsel af det græske tempel Parthenon. I skal selv opsøge jeres nye arbejde, hvor I kun behøver at være ansat til en enkelt opgave.

Det I dog skal være opmærksomme på er:

•  Løn: I skal have en retfærdig løn

•  Det skal være sikkert - altså ikke farligt

Hvis beskyttelsesudstyr er påkrævet, for at opgaven ikke er farlig, skal I selvfølgelig bruge det.

 

Post 31

Artikel 33, 34, 36 og 39 beskrivelse:

33: Du har ret til beskyttelse mod narkotiske midler og mod at blive inddraget i handel med stoffer.

34: Du har ret til beskyttelse mod seksuel udnyttelse og mishandling, herunder prostitution og medvirken i pornografi.

36: Du har ret til beskyttelse mod alle former for udnyttelse.

39: Du har ret til hjælp, hvis du er blevet misrøgtet, mishandlet, udnyttet eller tortureret.

 

Opgave:

Læs følgende historien om Manuel fra Nicaragua:

Manuel bor i en by, der hedder Managua. Managua er hovedstad i et land, der hedder Nicaragua. I Nicaragua bor der mange fattige mennesker. Manuels familie er også fattige, og for to år siden forlod hans far familien. Hans mor kunne ikke skaffe penge nok til både Manuel og hans tre små søskende, så derfor må Manuel i dag klare sig selv - også selvom han kun er 10 år gammel.

Nogle nætter sover han stadig hjemme hos sin mor og de små søskende. Men de fleste nætter sover han sammen med mange andre børn i nogle skure, der ligger ved siden af et stort torv i centrum af Managua. Manuel arbejder nemlig på torvet hele dagen for at tjene penge, og der er langt hjem til hans mor. Så for det meste er han for træt til at gå den lange vej hjem.

Manuel har ikke prøvet noget rigtigt arbejde, men han prøver at tjene penge på mange forskellige måder. Nogle gange stiller han sig f.eks. op i et lyskryds og tørrer bilernes ruder med en klud, når de holder stille. Så håber han på, at dem, der sidder i bilerne, vil give ham lidt penge. Andre gange tigger han penge af turisterne. Han prøver at se rigtig sulten ud, for så er der større chance for, at de vil give ham lidt penge. Det er ikke særlig svært, for Manuel er tit sulten.

Manuel synes, at det værste ved at leve på gaden er de voksne, der engang imellem vækker børnene, når de sover. De er tit fulde, og så kan de godt finde på at holde fast i et af børnene og prøve at kysse dem. Og hvis man prøver at få dem til at holde op, slår de. Manuel er blevet slået mange gange, så nu er han bange for voksne, han ikke kender.

Manuel har aldrig gået i skole, men han er begyndt at gå nogle timer hver dag på en skole, hvor han både lærer at læse og skrive, og hvor han samtidigt lærer at lave sko. Han synes godt om skolen, hvor han får noget at spise hver dag, så han ikke længere er så sulten. Han arbejder hårdt i timerne, for han har en drøm om en dag at kunne åbne sin egen skomagerbutik. Så vil han tjene penge nok til, at hans familie får et godt hjem og aldrig behøver at bo på gaden.

 

Tekst: Hans Stavnsager – Fra DUI-LEG og Virke Børn har ret hæfte

 

Spørgsmål til alle i patruljen:

•  Alle ved at der findes udsatte børn som Manuel i andre lande, men findes der også børn som Manuel i Danmark?

•  Hvis opgave er det at sørge for, at børn bliver beskyttet i Danmark, så de ikke ender som Manuel?

•  Hvis du mødte et udsat barn, hvad skulle der til, før du ville gribe ind?

 

Post 32

Artikel 37 og 40 beskrivelse:

37: Ingen må straffe dig på en ond og skadelig måde. Hvis du er fængslet har du ret til at blive behandlet ordentligt, ikke at være i fængsel med voksne og at have kontakt med din familie.

40: Du har ret til retshjælp og til retfærdig behandling, hvis du er mistænkt for kriminalitet.

 

Opgave:

Spørgsmål til alle i patruljen:

•  Hvornår må man straffe børn?

•  Hvorfor må man straffe børn?

•  Hvad må man straffe børn for?

•  Hvilken situation kan du forestille dig hvor et barn skal i fængsel?

•  Fra hvilken alder bør man kunne sættes i fængsles, hvis man har gjort noget ulovligt?

 

Post 33

Artikel 38 beskrivelse:

Du har ret til frihed og beskyttelse fra krig. Hvis du er under 15 år kan du ikke blive tvunget i militæret eller til at være del af en krig.

 

Opgave:

Krig kan være svært at stoppe. Der er ingen, der ønsker krig, men nogen gange sker det alligevel.

Spørgsmål til alle i patruljen:

•  Hvordan undgår man, at børn bliver indblandet i krig?

•  Selvom der er krig, bor der stadigvæk mennesker i de ramte områder. Hvad er vigtigt for at børnenes hverdag kan fungere når der er krig?

•  Hvad er det største problem for børnene når der er krig?

•  Hvorfor bliver børn rekrutteret til at være med i krig?

•  Hvorfor flygter børnene ikke, når de er blevet rekrutteret til at være børnesoldater?

 

Post 34

Artikel 41 beskrivelse:

Hvis der er love i dit land, der giver dig bedre beskyttelse end denne konvention, skal de bruges i stedet.

Opgave:

Spørgsmål til alle i patruljen:

•  Kender I nogle love, der dækker bedre end konventionen gør?

•  Hvilke lande har bedre love end konventionen?

Find på nye regler, der dækker bedre end selve konventionen og de gældende regler. Reglerne behøver ikke gælde over hele konventionen, men over en eller flere forskellige artikler.

 

Post 35

Artikel 42 beskrivelse:

Du har ret til at kende dine rettigheder. Voksne skal kende disse rettigheder og hjælpe dig med at forstå dem.

Opgave:

I har nu fået et indblik i indholdet i børnekonventionen. I har sikkert også et indblik i, hvor meget jeres kammerater ved om børnekonventionen.

Spørgsmål til alle i patruljen:

•  Giver det mening at børn skal vide noget om børnekonventionen?

•  Hvorfor giver det mening/hvorfor giver det ikke mening?

•  Hvad kan børnekonventionen bruges til?

•  Hvad skal der til, før flere bliver bevidste om den?

•  Hvordan kan vi sprede budskabet?

•  Hvad kan du selv gøre?

 

Post 36

Artikel 43-54 beskrivelse:

Disse artikler forklarer hvordan stater og internationale organisationer sikrer dine og andre børns rettigheder

Opgave:

Meget er sket siden børnekonventionen blev underskrevet i Danmark af daværende udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen den 16. januar 1992.

Spørgsmål til alle i patruljen:

•  Trænger Børnekonventionen til en opdatering?

•  Er den stadigvæk aktuel?

•  Giver det overhovedet mening at beskytte børn specielt - bør vi ikke beskytte alle mennesker på samme måde?

•  Bliver der gjort nok fra staten til at beskytte børns rettigheder?

•  Bør staten hjælpe andre lande til at overholde Børnekonventionen?

Materialer

- Postbeskrivelser fra vejledningen

- Kort over området

  • Hvad har spejderne fået ud af aktiviteten?
  • Hvis du skulle lave aktiviteten igen, er der så noget du ville gøre anderledes?
  • Hvilke af følgende udviklingsområder har aktiviteten ramt: Socialt, fysisk, intellektuelt, følelsesmæssigt, kreativt, spirituelt

  • Hvad gjorde du for at hjælpe patruljen godt igennem aktiviteten?
  • Hvad lærte du af denne aktivitet om dit samarbejde med andre?
  • Hvordan samarbejdede I under aktiviteten? Er I tilfredse med det, eller kunne noget være gjort anderledes?

Kommentarer

Rapportér fejl

Evt. et screenshot af fejlen