Sansekimsleg

Her skal spejderne på 5 poster, hvor der er fokus på at kende/genkende ved hjælp af én sans pr. post (følesans, lugtesans, synssans, smagssans, høresans).

Alder: Mikro
Aktivitetstype: Sundhed, Leg
Varighed: 30-60 minutter

Vejledning

Her er idéer til, hvordan de enkelte sanseposter kan laves:


Synssans: Kan laves som almindelig kimsleg, eller evt. som kikkert-kimsleg (https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/294)


Høresans: Spejderne får bind for øjnene. Lederen afspiller nu omkring 10 lyder, og spejderne skal bagefter forsøge at huske så mange lyde som muligt. Legen kan også laves med fokus på genkendelse i stedet: Her afspiller lederen først fem lyde, som spejderne skal huske. Herefter afspilles i alt 10 lyde, hvoraf fem af dem er de tidligere afspillede. Nu gælder det for spejderne om at markere, når de hører en lyd, de har hørt tidligere. I stedet for afspilning af lyde, kan lederen også lave lyde med forskellige redskaber (fx klirrende kopper, triangel, knække en gulerod el. lign.).


Følesans: Spejderne får bind for øjnene og får nu lov at mærke ved omkring 10 genstande, som de bagefter skal forsøge at huske så mange af som muligt. Kan, ligesom høresansen, laves med fokus på genkendelse i stedet: Her

får spejderne først mulighed for at mærke fem genstande, som de skal ’huske’. Herefter præsenteres de for 10 genstande og skal markere, når de genkender en genstand. Kan også laves, hvor tingene er i en kasse, man ikke kan se ned i.


Lugtesans: Spejderne får bind for øjnene og får nu mulighed for at lugte (men ikke føle) omkring 10 genstande, som de bagefter skal huske så mange af som muligt. Kan også laves med fokus på genkendelse: Her kan spejderne først lugte til fem genstande, som de skal ’huske’. Herefter skal de lugte til i alt 10 genstande og skal markere, når de genkender en genstand. Kan også laves, hvor tingene er i en kasse, man ikke kan se ned i. Idéer: Nykløvet træ, ost, parfume, friske tomater, græs. Kan også laves uden bind for øjnene, hvis genstandene er lukket ned i kasser med dufthuller.


Smagssans: Spejderne får bind for øjnene og kan nu smage på omkring 10 genstande, som de bagefter skal huske så mange af som muligt. Kan også laves med fokus på genkendelse: Her smager spejderne først fem madvarer/drikke, som de skal ’huske’. Herefter skal de smage på i alt 10 madvarer og skal markere, når de genkender en smag.

Materialer

Forskellige ting til de forskellige sanser. 

  • Hvordan har aktiviteten udfordret spejderne?

  • Var hele patruljen aktiv under aktiviteten? Hvis ikke: Hvad var så årsagen og hvordan kunne det gøres endnu bedre?

Kommentarer

Rapportér fejl

Evt. et screenshot af fejlen