Førstehjælpens 4 hovedpunkter

Få styr på hovedpunkterne og hvilke opgaver der hører til hvilket hovedpunkt.

Alder: Junior, Trop, Senior
Aktivitetstype: Førstehjælp
Varighed: 15-30 minutter

Vejledning

Skriv de 4 hovedpunkter op på hver deres stykke papir:
• Skab sikkerhed
• Vurdér personen
• Tilkald hjælp
• Giv førstehjælp

Print den vedhæftede side med mulige handlinger, og klip siden op, så hver handling står på et lille stykke papir.
Bed nu spejderne om at placere de enkelte handlinger på det hovedpunkt, hvor de mener det passer ind.
Få efterfølgende en snak om, hvorfor spejderne mener handlingen hører til, hvor de har placeret den. Er I enige om placeringen? Hvorfor/hvorfor ikke? Er der nogen handlinger, der kan placeres forskelligt afhængig af, hvilken ulykke der er tale om?

Snak med spejderne om, at i nogle situationer kan man ikke selv kan skabe sikkerhed:
Drukneulykker
Brand
El-ulykker med højspændingsledninger
Større trafikulykker

Materialer

Papir
Skriveredskaber
Saks
Print af handlinger (se billedegalleri)

  • Hvordan var din rolle som leder i aktiviteten?

  • Hvad gjorde at det var en god aktivitet?

Kommentarer

Rapportér fejl

Evt. et screenshot af fejlen