Improvisationsøvelse (ABC for mental sundhed)

Tør du springe ind på scenen uden at have forberedt dig? Prøv denne improvisationsøvelse med et par af dine venner.

Oprettet af: Rikke Josefsen
Alder: Trop, Senior, Leder
Aktivitetstype: Samarbejdsøvelser, Kommunikation, Leg, Drama og Musik
Varighed: 15-30 minutter

Vejledning

SAMMENHÆNG MED ABC FOR MENTAL SUNDHED:

Det er sundt at fejle og nogle gange er fejlene faktisk det der gør situationer sjove. At være mentalt sund, er at turde springe ud i ting der overrasker og stole på at det ikke gør noget at blive til grin.

 

Læs mere om ABC for mental sundhed her: https://dds.dk/abc-for-mental-sundhed

 

Legen:


Deltagere deles op i mindre grupper af ca. 5-7 personer. De står i en halvcirkel og skal nu mime en situation. Der skal tre personer ind i midten, en ad gangen, de skal alle spille en rolle i forhold til hinanden. Eks. Første person i midten siger: Jeg er et træ, som står i skoven. Næste person skal nu gå ind i midten og være noget i forhold til træet fx siger denne person: Jeg er et egern der kravler i træet. Den sidste person skal være noget i forhold til begge personer i midten. Fx siger denne person: Jeg er regnen der regner på egernet og træet. De to første personer går ud og den sidste person bliver i sin position. Nu skal denne person starte en ny historien. Personen skal fortælle hvor regnen nu er fx: Jeg er regnen som regner på cykelstien og nu skal to nye skuespillere så på banen.

 

Hvordan fungerede øvelsen?
Turde du hoppe ind, uden først at have overvejet hvad du skulle gøre?

Var alle med? Hvorfor, hvorfor ikke?

Hvad gør denne øvelse for fællesskabet?

Hvordan kan I hjælpe og anerkende hinanden i denne øvelse?

  • I hvor høj grad opfyldte aktiviteten det formål du havde med den?

  • Hvad gjorde at det var en god aktivitet?

Kommentarer

Rapportér fejl

Evt. et screenshot af fejlen