Tips til god formidling

Skal du formidle noget fx til andre spejdere, på en tur eller på et løb, eller skal du lære spejderne om god formidling, så kan du finde tips og tricks her.

Oprettet af: Hilde Nybo Breum
Alder: Junior, Trop, Senior, Leder
Aktivitetstype: Kommunikation
Varighed: 15-30 minutter

Vejledning

Grundlæggende Præsentationsteknink

Husk de vigtigste punkter i din præsentation

Først og fremmest: vær sikker på fakta. Du kan have den bedste præsentationsteknik i verden, men det vil ikke gøre dig noget godt, hvis de ting, du præsenterer, er forkerte. Derfor er korrektur og fakta-tjek naturligvis essentielt, inden man skal fremlægge sin præsentation.

Vælg den form for noter der giver mening for dig. Ordkort, Mindmap, stikord…..

 

Øv dig grundigt før en præsentation

Endnu et tip til at lære god præsentationsteknik er øvelse. Der er mange mennesker, som begår den fejl at skrive deres stikord ned og derefter bare gå ind til præsentationen uden at øve sig. Når dette er tilfældet, fumler de sig ofte gennem deres præsentation og er ikke så effektive, som de håbede, de ville være.

For den eller de personer, som lytter på præsentationen er det forstyrrende, hvis ikke den præsenterende part taler i et naturligt toneleje og med et naturligt flow.

Du kan øve dig på din præsentation i spejlet, foran en anden person, eller endda foran din families kæledyr. Bare det at sige din tale højt vil hjælpe dig med at høre, hvordan den vil lyde for publikum, så du kan foretage de nødvendige ændringer, før du skal tale offentligt.

 

Vær ikke nervøs, når du præsenterer

Mange mennesker finder det ofte skræmmende at være den person, der har al opmærksomheden og er den eneste, der taler i et rum fyldt med mennesker. Hvis det er noget, du kæmper med, skal du vide, at der er mange, som har den samme frygt og lignende problemer.

Husk, at øvelse og forberedelse vil styrke din præsentationsteknik. Det vil også få dig til at tale klart og præcist, så publikum kan høre dig og forstå, hvad du siger.

Det er naturligvis svært ikke at være nervøs, når man reélt er det, men man kan dæmpe det på forskellige måder, bl.a. ved at stå i en naturligt autoritær stilling med rank ryg og brystet frem, så man ser ud som om man ikke er nervøs. Det har faktisk vist sig, at hvis man stiller sig sådan, så udskilles der hormoner, som gør os mindre nervøse og dermed forbedrer vores præsentationsteknik.

 

Undersøg dit kropssprog

Præsentationsteknik handler både om det mundtlige og det visuelle, og vores kropssprog har stor betydning for, hvordan vores præsentation modtages. De fleste af os ved ikke, hvordan vores bevægelser og mimik ser ud, fordi vi af gode grunde ikke kan se os selv.

Det kan være en stor fordel, hvis man undersøger sit eget kropssprog ved f.eks. at filme sig selv, mens man holder en tale. På den måde kan man finde frem til hvilke bevægelser, der evt. ser lidt akavede ud, eller om man gestikulerer på en indbydende og engagerende måde.

Hvis man derefter øver sig på at ændre de ikke ønskede bevægelser til noget bedre, vil ens præsentationsteknik have stor gavn af det, og man vil få en bedre respons fra publikum.

 

Angiv præsentationens struktur fra start

God præsentationsteknik er bl.a. at strukturere sit oplæg. Start med at fortælle publikum hvordan strukturen for præsentationen er, så man på sin vis "præsenterer dem for præsentationen". Ofte er den følgende struktur god at anvende, hvis det giver mening i oplæggets kontekst:

·       Agenda

·       Indhold

·       Opsummering

Med agenda menes, at man fortæller publikum, hvad man har tænkt sig at fortælle dem om. Det kunne f.eks. være "I dette oplæg vil jeg argumentere for at XYZ er ABC langt overlegen. Jeg gør dette ved at anvende følgende teorier og metoder..."
På den måde er publikum forberedte på, hvad der skal ske.

Indholdet er naturligvis den reélle gennemgang af det materiale, du ønsker at fremføre, og opsummeringen binder en sløjfe omkring hele forløbet.

 

Hjælpemidler

 

Flip-over plancher

Et af de simpleste hjælpemidler er flipover plancher. Når man præsenterer hjælper det ofte tilhørerne hvis de har noget at se på.

Små ting, så som at lave en ramme om teksten, at skrive stort mv kan hjælpe. Det er dejligt hvis der er billeder / tegninger på plancherne. Sørg for at have nogle gode tusser.

 

Power point

Har I computere til rådighed (og projektor til fremvisning) kan det være en god ide at anvende power point. Selve strukturen i programmet hjælper mange til at få bedre struktur på deres formidling.

Gode råd: ikke for meget tekst, ikke for meget grafik, ikke for mange plancher.

 

Billeder

Et billede kan sige mere end 100 ord! Ofte giver det liv til præsentationen hvis der kan fortælles ud fra billeder. Der er mange der kan printe i A3, så de får en vis størrelse,hvis de skal vises frem.

  • Hvad gjorde at det var en god aktivitet?

  • Hvad gjorde at det var en god aktivitet?

Kommentarer

Rapportér fejl

Evt. et screenshot af fejlen